Sinds dit jaar heb je recht op een week extra verlof en per 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof uitgebreid.
Sinds dit jaar heb je recht op een week extra verlof en per 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof uitgebreid.

Beeld: Typetank

Geboorteverlof voor partners

Onderwijsassistent Peter wordt begin volgend jaar vader. Hij wil de eerste weken na de geboorte van zijn kind thuis zijn. Wat is er mogelijk?

Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid via de Wet invoering extra geboorteverlof, toepasselijk afgekort tot ‘wieg’. Naast de dag(en) die je als partner sowieso vrij krijgt voor de bevalling zelf, heb je sinds dit jaar recht op een week extra verlof.*

Het verlof bedraagt je arbeidsduur van één week. Hoe je dit verlof indeelt, bepaal je zelf. De enige eis is dat je dit doet binnen vier weken na de geboorte van je kind. Je mag dus kiezen voor een aaneengesloten verlof van één week, maar je kan ook vier weken lang iedere keer een deel opnemen.

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 verandert er nog meer. Je mag dan aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit gaat om een periode van maximaal vijf weken verlof. Hier zitten wel de voorwaarden aan vast dat je eerst de ‘gewone’ week geboorteverlof moet hebben opgenomen en dat je je verlof in hele weken moet aanvragen, dit laatste tenzij je anders overeenkomt met je werkgever.

Deze vijf weken krijg je een uitkering via het UWV ter hoogte van 70 procent van je dagloon (met een maximum van 70 procent van het maximumdagloon). Minder dan vijf weken verlof opnemen, is ook toegestaan. Je dient dit verlof op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van je kind.

* In het vo, mbo en hbo was dit al eerder in de cao-tekst geregeld, maar de cao van het po wijkt hier nog van af. Toch heeft de PO-raad aangegeven deze wetswijziging te volgen en adviseert dit ook aan de schoolbesturen.

Meer nieuws