Beeld: Typetank

FvOv sluit zich aan bij acties

De Federatie van Onderwijsvakorganisaties sluit zich aan bij de actieweek van de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek. FvOv-leden hebben in een peiling laten weten te willen staken op 15 maart.

“Van de leden die hebben deelgenomen aan onze peiling was 80 tot 85 procent voor de acties en wil 60 tot 65 procent staken”, licht FvOv-voorzitter Jilles Veenstra toe. “Wij hebben dat gewogen als een hoge actiebereidheid en sluiten ons om die reden aan bij de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek.” De federatie vindt het met de Provinciale Statenverkiezingen in de aantocht een goed moment een vuist te maken.

‘Er zijn extra investeringen nodig in alle sectoren. Er is behoefte aan groot onderhoud’

Alles wijst erop dat de huidige coalitie na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart haar meerderheid verliest in de Eerste Kamer en steun bij de oppositie moet zoeken. Dat is hét moment om onderwijs weer bovenaan het politieke prioriteitenlijstje te krijgen. ‘Als FvOv onderschrijven we de eisen van de AOb en de FNV Onderwijs en Onderzoek, er zijn extra investeringen nodig in alle sectoren. Er is behoefte aan groot onderhoud vanwege te lage salarissen, een te hoge werkdruk en groeiende lerarentekorten’, stelt de federatie op haar website.

Stakingskas

Anders dan de vakbonden heeft de FvOv geen stakingskas. Voorzitter Veenstra: “Vandaar dat wij in onze peiling expliciet de vraag hebben gesteld of leden bereid zijn te staken wetende dat wij geen stakingskas hebben, dat bleek het geval.” Een aantal van de bij de FvOv aangesloten verenigingen zal wel de reiskosten van haar leden op zich nemen.

Barricaden

Aanvankelijk had de FvOv zich niet bij de actieweek van de AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek aangesloten. Zo staat ook in het komende Onderwijsblad dat dinsdag 5 februari bij AOb-leden op de mat valt. Dat blad is al een week eerder gedrukt, toen nog niet bekend was dat de FvOv toch ook de barricaden op zou gaan.

Meer nieuws