Fusie scholengroepen speciaal onderwijs

Twee grote scholengroepen voor speciaal onderwijs in Oost-Nederland gaan per 1 augustus 2017 fuseren. De Stichting ZML Twente/Oost-Gelderland (TWOG) hevelt alle zes de scholen over naar de grotere Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland (SOTOG). “Door deze fusie moeten de kleine locaties overeind blijven”, zegt Frank de Vries, collegevoorzitter van SOTOG.

Afgelopen week kreeg collegevoorzitter De Vries toestemming van het ministerie van Onderwijs om te fuseren. De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseerde staatssecretaris Sander Dekker eerder al positief. “De fusie betekent dat de expertise binnen onze scholenstichting verbreed wordt”, zegt De Vries.

Cluster 3 en 4

Stichting TWOG verzorgt namelijk het onderwijs voor leerlingen van vier tot en met twintig jaar met een cluser-3 indicatie. Dat zijn leerlingen met een verstandelijke beperking, een meervoudige handicap of sociaal-emotionele problemen. De docenten van SOTOG geven les aan cluster-4 leerlingen met gedrags- of psychische problemen.

Na een zoektocht tussen tien schoolbesturen werd uiteindelijk SOTOG het bestuur met wie TWOG wilde fuseren. “Stichting TWOG is kleiner – 600 leerlingen, 230 medewerkers – en zocht naar een steviger bestuur”, legt De Vries uit.

“Door een fusie kunnen de kleinere locaties overeind blijven. Dat is belangrijk, want in een plattelandsregio zijn de afstanden vaak groter. We willen nabijheid borgen. Ouders en kinderen moeten hier beter van worden.”

Banen behouden

De medezeggenschapsraden stemden zonder discussie in, volgens de collegevoorzitter. “Alle banen blijven behouden en de verschillende schoolnamen blijven hetzelfde. Voor het personeel en de leerlingen verandert er niks.” De fusie komt niet voort uit economische noodzaak, benadrukt De Vries. Wel denken de scholen op termijn de gevolgen van passend onderwijs in de klas te merken. “Hoewel, we hebben nu nog niet in groten getale minder leerlingen.”

De fusie zal vooral zorgen voor meer kennis binnen de scholengroep. “We krijgen meer experts binnen één stichting. Bij een aantal vraagstukken, zoals thuiszitters of leerlingen waar een- op-een contact nodig is, is die brede kennis belangrijk en handig. Het gaat sneller en makkelijker.” De Vries legt uit dat de scholengroepen het personeel motiveren om vrijwillig op een andere schoollocatie te gaan werken, zodat kennis wordt uitgewisseld.

Na de fusie heeft SOTOG in totaal tweeduizend leerlingen op vijftien verschillende scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.

Meer nieuws