Per 1 augustus 2020 moet er 22 fte minder personeel in dienst zijn bij de Friese scholengroep Odyssee.
Per 1 augustus 2020 moet er 22 fte minder personeel in dienst zijn bij de Friese scholengroep Odyssee.

Beeld: Typetank

Friese scholengroep Odyssee moet bezuinigen

De Friese scholengroep Odyssee schrapt in het personeelsbestand om de begroting sluitend te krijgen. Per 1 augustus 2020 moeten er in totaal 22 voltijdbanen zijn verdwenen. “Er vallen geen gedwongen ontslagen”, zegt collegevoorzitter Roel Krijnen.

De scholengroep voor openbaar onderwijs met veertien scholen in Friesland gaf te veel geld uit aan personeel. Het betekent dat er dit schooljaar twaalf voltijdbanen verdwijnen onder de leerkrachten en tien banen binnen de ondersteunende functies. Dat gaat de scholengroep, volgens de collegevoorzitter, lukken zonder gedwongen ontslagen. “We verlengen tijdelijke contracten niet en er gaan mensen met pensioen die we niet vervangen. Sinds het begin van dit schooljaar zijn we hier mee bezig en nu al een eind op weg.”

Verkeerde inschatting

Dat de school de broekriem moet aantrekken, komt mede door de overgang naar een nieuw financieel systeem waarbij een verkeerde inschatting is gemaakt van de uitgaven aan personeel. “Wij hebben veel personeel aangenomen omdat dit de onderwijskwaliteit ten goede komt”, zegt Krijnen. “We laten zeker geen geld op de plank liggen zoals veel andere scholen doen. Alleen we kunnen volgend schooljaar niet zo doorgaan, want dan wordt de financiële overschrijding te groot.” Ook leerlingkrimp en onvoorziene kosten voor langdurig zieken drukken op de begroting.

‘We kunnen volgend schooljaar niet zo doorgaan, want dan wordt de financiële overschrijding te groot’

Odyssee heeft de bonden op de hoogte gebracht van de situatie. AOb-rayonbestuurder Marieke Homan is in gesprek met de scholengroep. Homan: “Ik kreeg vragen van verontruste leden binnen. Er ging toen echt een golf door de organisatie en dat was voor mij reden om navraag te doen bij het bestuur om over de brug te komen met de begroting.” De rayonbestuurder ziet ook dat er iets moet gebeuren. “Er is teveel op personeel ingezet vanuit de reserve. Het moet wel passend blijven.” Homan hoopt zo snel mogelijk duidelijk te hebben met de school of het aantal fte wordt gehaald.

Betrokken

Volgens Krijnen worden de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden betrokken en komen ze op scholen zelf met creatieve oplossingen. “Bijvoorbeeld een klassenvergroting. We hadden hier klassen van 20 leerlingen, dus dat zullen dan klassen van 22 worden. Of minder ambulante tijd, we gaan dit met elkaar oplossen.”

De collegevoorzitter merkt, nu duidelijk is dat er banen verdwijnen, dat mensen zich afvragen: ‘wat wil ik nog?’ “We hebben al collega’s gehad die naar een andere school overstapten, eerder met pensioen wilden of ondersteuners in bijvoorbeeld een administratieve functie die ergens anders aan de slag gaan.”

AOb-rayonbestuurder Homan laat weten dat één van de opties een generatiepact kan zijn waarbij oudere werknemers afscheid nemen en daarvoor jongeren in de plaats komen. Odyssee wil op termijn ook fuseren met Gearhing, een ander schoolbestuur uit de buurt. Als daar vacatures beschikbaar komen krijgen collega’s van Odyssee voorrang.

Meer nieuws