Forse daling Cito-eindtoets

Fors minder achtstegroepers maken dit jaar de Centrale Eindtoets van Cito. In april buigen ruim 107 duizend leerlingen zich over deze eindtoets, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Dat is ongeveer 60 procent van het totaal aantal leerlingen in groep 8 dat een eindtoets moet maken. In 2015 maakte 86 procent van de achtstegroepers de Cito-eindtoets.

Vooral de IEP Eindtoets en ROUTE8 toets stegen de afgelopen twee jaar in populariteit. Deze toetsen worden sinds 2015 naast de Centrale Eindtoets aangeboden. Het aantal leerlingen dat de IEP Eindtoets van Bureau ICE dit schooljaar maakt, al dan niet verplicht, is vergeleken met 2015 verzesvoudigd naar 45 duizend in totaal. Ook ROUTE8 ziet een grote toename: in 2015 maakten bijna 3500 leerlingen deze toets. Dit jaar gaat het om vijf keer zo veel leerlingen, namelijk 18 duizend.

Tot eind januari konden scholen zich inschrijven voor een eindtoets. Op 26 januari schreef staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede dat scholen dit jaar nog meer te kiezen hebben. Naast de drie eindtoetsen die sinds 2015 beschikbaar zijn, komen er dit schooljaar nog drie extra bij.

Extra inschrijvingen

De woordvoerder van het College van Toetsen en Examens (CvtE) die de Centrale Eindtoets van Cito uitgeeft meldt dat er waarschijnlijk nog extra inschrijvingen bijkomen. ‘Door de ervaringen van de afgelopen twee jaar is de verwachting dat, ook al is de inschrijving formeel gesloten, er nog duizenden ingeschreven leerlingen bij zullen komen.’

In een persbericht schrijft de aanbieder van de IEP Eindtoets dat de behoefte aan vernieuwing van eindtoetsing in het basisonderwijs blijft groeien. ‘Het enthousiasme over de IEP groeit enorm. De positieve reacties van huidige IEP-scholen laten zien dat de IEP doet waarvoor die gemaakt is: ieder kind de kans geven écht te laten zien wat hij kan.

Gelijk speelveld

Het CvtE laat weten dat de groei van de andere toetsen een gevolg is van het ‘gelijke speelveld’ zoals de Tweede Kamer wilde. ‘De Centrale Eindtoets is een toets van de overheid’, mailt de woordvoerder. ‘Wij hebben geen commercieel belang en zijn daarom ook niet bezig met de hoeveelheid scholen die voor de toets kiest.’

Meer nieuws