'Schrap op school alle zaken die niet fysiek hoeven'
'Schrap op school alle zaken die niet fysiek hoeven'

Beeld: Pixabay

‘Focus op lesgeven, doe al het andere later of online’

Doe op school alleen wat strikt noodzakelijk is, en dat is lesgeven. Doe al het andere - zoals open dagen, vergaderingen, oudergesprekken en vieringen - later of op afstand. Dat adviseren de AOb, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, LAKS en de VO-raad vandaag in een open brief aan 'iedereen die in het voortgezet onderwijs werkt of leert'.

In de brief wordt geconstateerd dat velen, ondanks de moeilijke omstandigheden, het onderwijs op school willen continueren – maar wel zo veilig mogelijk. ‘Dat vraagt in deze tijd om keuzes en dat leidt onvermijdelijk tot beperkingen. Laten we op school doen wat strikt noodzakelijk is, en dat is lesgeven. Dit betekent dat we niet strikt noodzakelijke activiteiten, zoals open dagen, vergaderingen, oudergesprekken en vieringen, later of op afstand doen. Laten we er met elkaar alles aan doen de scholen zolang als verantwoord is open te houden. In het belang van de leerlingen en iedereen die op een school werkt.’

‘Sommige leden willen de scholen koste wat kost open houden, anderen willen dat ze morgen dicht gaan’

De AOb riep twee weken geleden al op om te focussen op het lesgeven. “Wij horen te vaak van onze leden dat ze bijvoorbeeld gevraagd worden om naar een studiedag te komen, maar dat ze zich daar heel ongemakkelijk bij voelen”, verklaarde AOb-bestuurder Jelmer Evers. “En terecht, want dat kan op dit moment echt niet. Laat onderwijs alleen nog het lesgeven zijn en schrap alle zaken die niet fysiek hoeven.”

Veiligheid

Uit de enquêtes die de AOb sinds de uitbraak van het virus heeft gedaan, blijkt steevast dat het onderwijspersoneel verdeeld is over de coronamaatregelen. Net als de rest van de samenleving. Evers: “Sommige leden willen de scholen koste wat kost open houden, anderen zouden liever zien dat ze morgen dichtgaan. En dan is er een grote middengroep die wel wil dat de scholen open blijven, maar die zich ook zorgen maken over hun veiligheid, die van hun leerlingen en van hun naasten.”

Meer nieuws