Studenten van de NHL Hogeschool Stenden.
Studenten van de NHL Hogeschool Stenden.

Beeld: NHL Hogeschool Stenden

Flinke groei bij pabo’s

Het aantal jongeren dat voor een pabo-opleiding kiest groeit komend jaar flink. Op dit moment hebben zich bijna tienduizend mensen ingeschreven. Vooral deeltijdopleidingen zijn populair (+29 procent), maar ook de voltijdopleidingen doen het goed (+11 procent).

“Het is verheugend dat meer jongeren kiezen voor het leraarsberoep”, zegt AOb-bestuurder primair onderwijs Eugenie Stolk. “Maar het is nog niet genoeg om de tekorten op te lossen. Bovendien duurt het nog een tijdje voor deze groep voor de klas staat.”

De cijfers van de hogescholen dateren van kort na het onderhandelaarsakkoord primair onderwijs over een nieuwe cao, met daarin een flinke salarisverbetering voor leraren. Stolk: “Dat kan nog nauwelijks effect hebben gehad, maar misschien dat twijfelaars de komende tijd over de streep worden getrokken.”

Groei

De voltijdopleidingen zien half juni hun studentenaantal met bijna 800 groeien. Buiten de Randstad is de groei iets hoger (+12 procent), binnen de Randstad iets lager (+10 procent). De deeltijdopleidingen zijn erg populair en zien hun studentenaantal vooralsnog met 29 procent groeien.

Benieuwd naar de studentenaantallen per pabo? Bekijk de tabellen hieronder voor een overzicht.

Voltijdopleidingen leraar basisonderwijs 2018 2017
Totaal voltijd 7.864 7.088 776 11%
Avans Hogeschool 276 222 54 24%
Christelijke Hogeschool Ede 169 152 17 11%
Christelijke Hogeschool Windesheim 330 351 -21 -6%
Haagse Hogeschool 188 154 34 22%
Driestar 221 217 4 2%
Fontys 578 554 24 4%
Hanzehogeschool 484 358 126 35%
INHOLLAND 512 398 114 29%
Hogeschool IPABO 369 353 16 5%
Hogeschool Leiden 457 408 49 12%
Hogeschool Rotterdam 364 391 -27 -7%
Hogeschool Utrecht 285 277 8 3%
Hogeschool van Amsterdam 317 295 22 7%
Hogeschool Arnhem Nijmegen 581 482 99 21%
Hogeschool Zeeland 113 120 -7 -6%
Iselinge 156 144 12 8%
Katholieke PABO Zwolle 234 252 -18 -7%
Marnix Academie 439 359 80 22%
NHL/Stenden 611 528 83 16%
Pedagogische Hogeschool de Kempel 313 266 47 18%
Saxion 359 359 0 0%
Thomas More Hogeschool 229 246 -17 -7%
Hogeschool Viaa 172 111 61 55%
Hogeschool Zuyd 107 91 16 18%

 

Deeltijd opleidingen leraar basisonderwijs 2018 2017
Totaal deeltijd 1.735 1.347 388 29%
Avans Hogeschool 35 28 7 25%
Christelijke Hogeschool Ede 36 22 14 64%
Christelijke Hogeschool Windesheim 77 0 77
Haagse Hogeschool 105 79 26 33%
Driestar 18 34 -16 -47%
Fontys 126 88 38 43%
Inholland 309 293 16 5%
Hogeschool IPABO 96 80 16 20%
Hogeschool Leiden 133 145 -12 -8%
Hogeschool Rotterdam 98 65 33 51%
Hogeschool Utrecht 97 82 15 18%
Hogeschool van Amsterdam 34 28 6 21%
Hogeschool Arnhem Nijmegen 80 71 9 13%
Hogeschool Zeeland 1 4 -3 -75%

 

Meer nieuws