Een tekort van vijf ton zorgt ervoor dat er deze zomer zeven mensen hun baan verliezen bij de Friese school De Saad. De zwaarste klappen vallen bij de ondersteunende diensten en het management.
Een tekort van vijf ton zorgt ervoor dat er deze zomer zeven mensen hun baan verliezen bij de Friese school De Saad. De zwaarste klappen vallen bij de ondersteunende diensten en het management.

Beeld: Typetank

Financiële nood leidt tot ontslagen op Friese school

Er moeten deze zomer zes voltijdbanen verdwijnen bij de Christelijke Mavo De Saad in Friesland vanwege een financieel tekort. Het bestuur ondertekende gisteren het sociaal plan daarvoor.

In de cao voortgezet onderwijs staat dat personeelsleden pas twee jaar na het afsluiten van een sociaal plan gedwongen ontslagen kunnen worden. “Je hebt dan de tijd om mensen naar ander werk te begeleiden”, zegt AOb-rayonbestuurder Marja de Bree. “Vaak kun je zo gedwongen ontslagen vermijden.”

Noodsituatie

Vanwege het nijpende tekort bij de Friese school in Damwâld is die tijd er nu niet. “Vorig boekjaar hadden we een financieel tekort van vijf ton”, zegt Jantine van der Kooij, directeur van De Saad. Daarom moeten er uiterlijk 15 augustus, binnen drie maanden, zes voltijdbanen verdwijnen.
Rayonbestuurder De Bree: “In noodsituaties kunnen scholen na het afsluiten van een sociaal plan eerder dan na twee jaar personeelsleden ontslaan. Deze uitzondering staat ook in de cao. We konden helaas niet anders dan daarmee akkoord gaan. De financiële situatie is dusdanig dat er snel ingegrepen moet worden. Het is spijtig dat de school niet eerder op de terugloop van het leerlingaantal heeft geanticipeerd, zodat gedwongen ontslag via een tweejarig sociaal plan voorkomen had kunnen worden.”

‘De situatie is dusdanig dat er snel ingegrepen moet worden’

Volgens Van der Kooij moeten er in totaal 7 van de 35 mensen op zoek naar nieuw werk. Zij hebben voor de meivakantie gehoord dat ze hun baan kwijtraken. “De zwaarste klappen vallen bij de ondersteunende diensten en het management”, zegt de directeur.

Krimp

De krimp die toeslaat is de belangrijkste oorzaak. Van der Kooij: “We hadden de afgelopen jaren een daling van 34 procent in het leerlingaantal. De hele flexibele schil was er al uit en ook hadden we eerder al mobiliteitsbeleid om mensen naar ander werk te begeleiden. Er zijn nu geen andere opties meer. De bekostiging daalt en we kunnen nu niks anders doen dan snijden in het vaste personeelsbestand. Dat doet enorm pijn.”

‘We kunnen niks anders doen dan snijden in het vaste personeelsbestand. Dat doet enorm pijn’

De personeelsleden krijgen hulp vanuit de school om nieuw werk te vinden en een vertrekregeling. De personeelsleden krijgen de wettelijke transitievergoeding en, als ze niet direct ander werk vinden, ww en bovenwettelijke ww-uitkering.

Samenwerking

“Er wordt veel gepraat over het lerarentekort, maar in deze krimpregio sluiten we nog steeds sociale plannen af”, zegt De Bree. “Het is lastig om hier aan een vaste baan te komen.” Personeelsleden kunnen ook niet op scholen binnen het bestuur aan de slag, omdat het een eenpitter is. Van der Kooij laat weten dat de school te klein is om alleen verder te kunnen. “Ik zie kansen op samenwerking met een ander schoolbestuur zodat onze school kan blijven bestaan. Dat zou fijn zijn, want de betekenis voor het dorp en de leerlingen is groot. Dat willen we behouden.”

Meer nieuws