Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek naar de verschillende taken van vo-docenten naast het lesgeven. De meeste leraren vinden dat hun extra werkzaamheden naast het lesgeven het beroep aantrekkelijk maakt.
Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek naar de verschillende taken van vo-docenten naast het lesgeven. De meeste leraren vinden dat hun extra werkzaamheden naast het lesgeven het beroep aantrekkelijk maakt.

Beeld: Typetank

Extra werk naast lesgeven verrijkt leraarschap

Driekwart van de docenten in het voortgezet onderwijs doet meer dan alleen lesgeven en had afgelopen schooljaar een extra rol bijvoorbeeld als mentor of buitenlandcoördinator. De helft van deze groep leraren combineert twee, drie of vier verschillende rollen naast het lesgeven.

Vooral docenten die langer voor de klas staan doen meer dan alleen lesgeven. Bij starters ligt het aandeel het laagst: iets meer dan de helft heeft nog een andere taak. Dit blijkt uit een enquête van het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van arbeidsmarktplatform Voion, waar de AOb met andere bonden inzit. Voion wil met dit onderzoek bijdragen aan het loopbaanbeleid in het voortgezet onderwijs en de gedachtenvorming over het aantrekkelijk maken van het beroep.

Top vijf

80 procent van de docenten die de digitale vragenlijst invulde, is mentor of studiebegeleider. Tot de meest genoemde rollen behoren ook sectieleider, excursie-coördinator, coach voor startende docenten en vakspecialist.

De docenten zijn over het algemeen tevreden met de rol die zij naast het lesgeven uitvoeren, schrijven de onderzoekers in het rapport. Ze vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van hun loopbaan, willen het leren van leerlingen verbeteren of doen het voor de uitdaging. De afwisseling die het geeft is ook een pluspunt voor veel docenten. Degenen die ontevreden zijn, vinden dat hun rol te veel werk met zich meebrengt of te veel tijd kost. 70 procent geeft aan dat zij waardering krijgen voor de extra taken die ze op zich nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van uren in hun jaartaak, vrijgeroosterde uren of erkenning. Het deel van de docenten dat ontevreden is over de waardering, 30 procent, noemt een gebrek aan tijd of financiële groei.

Breed inzetbaar

Naast de vragenlijst hielden de onderzoekers ook gesprekken over loopbanen en extra rollen van leraren. De onderzoekers concluderen dat uitdagende rollen het beroep aantrekkelijk kunnen maken. ‘Naast de verticale loopbaanpaden van LB- naar LD- vormen de rollen die aansluiten op interesses en talenten van leraren voor een betere en bredere inzetbaarheid’, aldus de onderzoekers.

Veel docenten ervaren de rollen ook als waardevol voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Er is alleen nog wel weinig sprake van een relatie met loopbaanontwikkeling. En er is een groot verschil in rollen per school. Op de ene school is het een functie terwijl op de andere school dit niet zo is. Sommige rollen worden door een docent uitgevoerd terwijl een andere school daarvoor een ondersteuner inzet.

Benieuwd hoe andere scholen omgaan met andere rollen voor docenten? In het rapport staan tien portretten ter inspiratie.

Meer nieuws