AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is blij dat het demissionaire kabinet een begin maakt met het herstel van onderwijssalarissen. De staking gaat gewoon door.
AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is blij dat het demissionaire kabinet een begin maakt met het herstel van onderwijssalarissen. De staking gaat gewoon door.

Beeld: Rijksoverheid

Extra geld slechts eerste stap naar herstel onderwijssalarissen

"Fijn dat dit demissionaire kabinet een begin maakt aan het broodnodige extra herstel van onderwijssalarissen, maar de staking van 5 oktober gaat gewoon door. 270 miljoen euro extra voor het primair onderwijs is immers onvoldoende om de problemen op onze arbeidsmarkt te beteugelen."

Dat zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen in een eerste reactie op de gelekte miljoenennota. “Het is fijn dat de PvdA is overtuigd van de noodzaak van extra geld. Het is winst dat het ze is gelukt ook de VVD te overtuigen. Dat is best een prestatie als je bedenkt dat het kabinet demissionair is en de PvdA slechts negen zetels over heeft.”

Grondige renovatie

Maar de 270 miljoen euro kan alleen maar een begin zijn van meer. “Er zit nu wat beweging in. Maar wie denkt dat ons onderwijs is gered met dit bedrag, vergist zich”, stelt Verheggen vast. “Er is niet voor niets zo’n brede coalitie als het PO-front ontstaan. In het primair onderwijs zakken we de komende jaren kwalitatief door het ijs als een grondige renovatie uitblijft. We eisen 900 miljoen euro extra voor de salarissen en 500 miljoen euro voor beteugeling van de werkdruk.”

Die eis volgt op problemen die volgens Verheggen grotendeels zijn veroorzaakt door politiek Den Haag. “De economische crisis van de afgelopen jaren is onder meer bestreden door veel te fors te snoeien in de publieke sector. Het onderwijs is daarvan een van de voornaamste slachtoffers. Vooral in het primair onderwijs lopen de salarissen fors achter vergeleken met die van hoogopgeleiden in andere sectoren. Ondersteuning is vaak wegbezuinigd. Tegelijkertijd worden steeds hogere eisen gesteld aan het werk van ons onderwijspersoneel. Op zich is het terecht dat de samenleving het best denkbare onderwijs eist. Maar studiekiezers laten onze sector links liggen zolang de eisen hoog zijn en de beloning laag is.”

AOb-voorzitter: “Op zich is het terecht dat de samenleving het best denkbare onderwijs eist. Maar studiekiezers laten onze sector links liggen zolang de eisen hoog zijn en de beloning laag is.”

Een nieuw kabinet zal ambitie moeten tonen om de sector er bovenop te helpen. “Het effect van deze mooie investering verdampt volledig als de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denken dat er nu niets meer hoeft. Onze samenleving valt of staat met een solide kenniseconomie en die komt in zwaar weer als het onderwijs verder wordt veronachtzaamd. Onderzoeken voorspellen lerarentekorten van tienduizend voltijdsbanen bij ongewijzigd beleid”, motiveert de AOb-voorzitter. “Dat lek ben je niet boven met dit bedrag. Het is daarom van het grootst mogelijke belang dat we op 5 oktober massaal staken in het primair onderwijs.”

Deltaplan

Begin dit jaar lanceerde de AOb het manifest: ‘Minder werkdruk, beter onderwijs’ en een Salarisstappenplan waarin in kaart werd gebracht hoeveel geld nodig is om de onderwijsarbeidsmarkt in alle sectoren op orde te krijgen. Verheggen: “Met het vo, mbo en hbo er bij kom je uit op een totaalbedrag van zes miljard euro structureel en dan zijn we nog voorzichtig geweest met onze schatting. In het primair onderwijs is de nood het hoogst vanwege de oplopende tekorten en de relatief karige betaling. Maar het zou het beste zijn als het op handen zijnde kabinet Rutte-III een serieus Deltaplan ontwikkelt voor de gehele sector.”

Meer nieuws