Examens vmbo gaan nog te vaak mis

De afname van centraal schriftelijke praktijkexamens (cspe) in het vmbo gaat nog lang niet altijd soepel. Vorig schooljaar voldeed 15 procent van de scholen niet aan alle richtlijnen en regels, meldt de Onderwijsinspectie.

‘Dit is maatschappelijk gezien onacceptabel. Leerlingen hebben het recht op de zekerheid van een waardevol diploma’, schrijft hoofdinspecteur Monique Vogelzang in het onderzoeksrapport. Beroepsgerichte vakken sluiten leerlingen in het vmbo af met een cspe. De inspectie deed tijdens de vorige examenperiode steekproeven en keek of de scholen de regels volgden die gelden voor de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens.

Beter

Uit het onderzoek blijkt dat de afname van examens beter gaat dan in 2013. Op 95 procent van de scholen werden de voorgeschreven materialen en hulpmiddelen gebruikt. In 2013 ging het nog om 86 procent. Ook hielpen examinatoren in 2016 veel minder vaak dan in 2013 en werden de examens volgens de norm beoordeeld.

Wat ging er nog mis? Ze gebruikten niet het voorgeschreven materiaal, de kandidaten kregen hulp of opdrachten werden niet zo uitgevoerd zoals ze waren bedoeld of er werd niet volgens de norm beoordeeld. De scholen die niet aan de richtlijnen voldeden, kregen een herstelopdracht.

Aanbevelingen

De inspectie doet in het rapport aanbevelingen. Schoolbesturen moeten goede afspraken en protocollen maken, die naleven en erop toezien. Ook kunnen ze schriftelijke afspraken maken met examinatoren die tekenen voor geheimhouding en zouden schoolbesturen professionele eisen moeten stellen aan examinatoren en ze voldoende tijd moeten geven om hun taak uit te voeren. Scholing van examinatoren juicht de inspectie toe.

In 2018 onderzoekt de inspectie opnieuw de examens in het vmbo.

Meer nieuws