Ex-toezichthouders moeten geld terugbetalen

De kantonrechter in Assen heeft de voormalige raad van toezicht van een regionale scholengemeenschap in Hoogeveen opgedragen om duizend tot drieduizend euro per persoon terug te betalen. De ex-toezichthouders hadden in 2015 hun eigen beloning verhoogd naar bijna het drievoudige.

Dat besluit was niet goed onderbouwd en niet transparant, aldus het vonnis. De voormalige toezichthouders waren nota bene zelf naar de rechter gestapt omdat ze vonden dat ze nog geld tegoed hadden van de stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoogeveen (Stovoh).

‘De rvt behoorde te begrijpen dat dit besluit tot onbegrip zou leiden, zowel binnen als buiten de scholen’

‘In een tijd waarin – maatschappelijk gezien – salarissen van bestuurders onder een vergrootglas liggen, het hier gaat om publieke middelen en Stovoh kennelijk afstevent op een tekort op de begroting, behoorde de rvt te begrijpen dat dit besluit tot onbegrip zou leiden, zowel binnen als buiten de scholen. Eens temeer moet dan goed uitgelegd kunnen worden waarop de verhoging is gebaseerd en waarom deze in het belang is van de stichting, de scholen en de samenleving. Daarin is de rvt niet geslaagd’, aldus de kantonrechter.

Weerstand

Begin 2015 besloot de raad van toezicht de eigen vergoeding met 275 procent te verhogen. Het jaarlijkse honorarium van de voorzitter ging van 4.500 euro naar 12.375 euro en dat van de leden van 3.000 euro naar 8.250 euro. Dat gebeurde vlak nadat de Wet normering topinkomens een hoger maximum voor toezichthouders toestond.

Het optreden van de raad van toezicht riep veel weerstand op. De directeur-bestuurder deed een moreel appèl om het besluit te herzien en eerst advies aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) te vragen. De gmr kreeg ondanks herhaaldelijke verzoeken bij de toezichthouders niet de informatie waar de raad om vroeg en zegde uiteindelijk het vertrouwen op.

Niet zo groot

“Wij zijn niet zo groot dat de vergoeding gerechtvaardigd is of was”, aldus directeur-bestuurder Dries Koster van de stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoogeveen (Stovoh) tegen RTV Drenthe.

Terwijl de spanningen over de vergoeding toenamen, gingen de toezichthouders op voor een herbenoeming. Daar kwam het niet van. In november 2015 stapte de raad van toezicht op. De benoemingstermijn was toen al bijna twee maanden verlopen. De verhoging werd later teruggedraaid.

Meer nieuws