Grietje Dijkstra is sinds enkele maanden bestuurder bij de Groene Golf, de jongerenafdeling van de AOb.
Grietje Dijkstra is sinds enkele maanden bestuurder bij de Groene Golf, de jongerenafdeling van de AOb.

Beeld: Rob Niemantsverdriet

Even voorstellen: Grietje Dijkstra van de Groene Golf

De Groene Golf, de jongerenafdeling van de AOb, was de afgelopen tijd al druk bezig met de verkiezingen, op 17 maart volgend jaar. “Juist nu de programma’s worden geschreven, proberen we onze punten voor het voetlicht te krijgen”, vertelt Grietje Dijkstra, sinds enkele maanden bestuurder bij de Groene Golf.

Hebben jullie veel last van de coronamaatregelen bij het lobbyen?

“Dat valt mee. De afspraken met verschillende Kamerleden stonden al maanden geleden vast. Ze konden gewoon doorgaan, maar nu natuurlijk wel via een videovergadering in Microsoft Teams of een andere app. Dat werkt prima.”

We worden digitaal snel handiger in deze crisis?

“Ik zit elke dag achter de laptop om contact te houden met mijn mentorgroep. Om te kijken hoe het gaat met iedereen maar ook om de planning van de dag door te nemen. De lessen van mij en andere docenten gaan door. We kunnen ’s avonds geen beeldscherm meer zien.”

Wat doe je?

“Ik geef Nederlands in het mbo aan anderstaligen. Ik stoom ze klaar voor het behalen van een startkwalificatie waarmee ze verder kunnen in het Nederlandse onderwijssysteem. Het contact-op-afstand met mijn mentorgroep verloopt redelijk. Maar niet iedereen meldt zich elke dag. Over sommigen maak ik me echt zorgen.”

Vertel?

“Er zitten vooral vluchtelingen in mijn mentorgroep. Met de nodige trauma’s. Ze zitten vaak met veel mensen, klein behuisd, opnieuw in een crisissituatie. Ze krijgen overheidsinformatie niet goed mee. Enkelen durven helemaal niet meer naar buiten. Misschien gaat het goed met ze, misschien ook niet. Ik tast op dit punt in het duister, want ook de telefoon nemen ze niet op.”

Je klinkt betrokken en enthousiast over het onderwijs. Altijd al zo geweest?

“Echt niet! Na de pabo wilde ik beslist het onderwijs niet in. Ik ervoer teveel beperkingen in mijn vrijheid als onderwijzer door lesmethodes en van bovenaf opgelegde planningen. Daar word ik niet blij van. Als tussenjaar ging ik werken als docent voor een Internationale Schakelklas, een ISK. Dat werk was geweldig en ik bleef uiteindelijk drie jaar. Een jong sprankelend team, een geweldige doelgroep en alle ruimte om mezelf te ontwikkelen en speels om te gaan met de lesmethodes. Een warm bad. Vandaar dat ik nu al weer vijf jaar in het onderwijs werk.”

En nu dus ook voor de Groene Golf?

“Na het behalen van mijn tweedegraads bevoegdheid had ik ineens tijd over. Ik ben al sinds de pabo lid van de AOb en zag daardoor deze vacature langs komen. Na een eerste kennismaking woonde ik een vergadering bij. Ik vond het leuk en de anderen vonden mij leuk. Nu hoor ik er dus bij.”

Wat wil je bereiken?

“We willen meer doorgroeimogelijkheden. We zijn ook fel tegen verkorte opleidingstrajecten om het lerarentekort op te lossen. Verder willen we een betere inwerkperiode en betere begeleiding van starters door ervaren collega’s.”

Wat ligt er voor de nabije toekomst nog in het verschiet?

“Met de politici maken we dit voorjaar kennis en plannen we vervolgafspraken. Komend najaar willen we met ze in debat, samen met een zaal vol starters. Laten we hopen dat de coronamaatregelen dan weer ingetrokken zijn. Kwetsbare kinderen zijn nu het haasje. Deze crisis vergroot de ongelijkheid.”

Meer nieuws