Aan het digitaal versturen van eindexamens kleven meer risico's dan aan versturen via de post, aldus onderwijsminister Arie Slob.
Aan het digitaal versturen van eindexamens kleven meer risico's dan aan versturen via de post, aldus onderwijsminister Arie Slob.

Beeld: Pixabay

Eindexamens nog steeds per postzak

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen gemaakte eindexamens per post blijven versturen naar de tweede corrector. Dat laat minister Slob weten aan de Tweede Kamer. Afgelopen zomer raakten er postzakken van twee scholen zoek, waarop leerlingen de examens opnieuw moesten maken. Het is echter te ingewikkeld om examens voortaan elektronisch uit te wisselen, zegt de minister.

Zo’n veertig eindexamenleerlingen Duits en biologie uit Driehuis moesten vorig jaar het examen opnieuw maken, omdat het postpakket met de gemaakte examens zoek was geraakt. En vwo-leerlingen van het Rythovius College in Eersel moesten twee eindexamens overdoen, omdat een postzak met de gemaakte examens was gestolen.

‘Het examenwerk mag niet onderschept worden of vatbaar worden voor digitale manipulatie van buitenaf’

Naar aanleiding van deze incidenten liet minister Slob, samen met de VO-raad en het landelijke Platform Examensecretarissen, onderzoeken of examens voortaan digitaal moeten worden verstuurd.

Risico’s

Die digitalisering blijkt echter bewerkelijk te zijn, en brengt op zichzelf ook weer risico’s met zich mee, schrijft Slob nu aan de Tweede Kamer. ‘Al het correctiewerk zou bijvoorbeeld ingescand moeten worden. Dit brengt niet alleen een enorme organisatie- en uitvoeringslast mee voor scholen, maar brengt ook een grote kans op fouten met zich mee – in de vorm van slecht ingescande en onleesbare documenten of vergeten pagina’s.’

Beveiligd

Daarnaast stelt een digitale uitwisseling van de examens volgens de minister hoge eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de ict van de scholen. ‘Er moet voldoende capaciteit zijn om het gedigitaliseerde correctiewerk op te slaan, en het werk moet vervolgens beveiligd worden verzonden. Het mag immers niet onderschept worden of vatbaar worden voor digitale manipulatie van buitenaf.’

De conclusie van dit alles is volgens minister Slob dat scholen zelf verantwoordelijk moeten blijven voor het uitwisselen van het correctiewerk met een andere school. ‘Scholen kunnen daarbij kiezen van welke postservice of koeriersdienst ze gebruik maken.’

Meer nieuws