Eindexamen vo 2018

Sinds deze week is de adviestabel voor de examens weer beschikbaar. Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is.

Sinds deze week is de adviestabel voor de examens weer beschikbaar. Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. De nieuwe adviestabel die tot stand is gekomen na overleg met CvTE en de diverse vakverenigingen vind je hier

Ben je corrector? We raden je aan om met je collega’s en schoolleider nu al te bespreken hoe jij in de examenperiode zo kunt worden ondersteund dat je jouw werk goed kunt doen. De gespreksonderwerpen vind je in deze checklist

Waarom een adviestabel?
De eindexamens gaan over een paar maanden weer van start. Sinds een paar jaar doet een task force bestaande uit vertegenwoordigers van vakbonden en VO-raad z’n best om het eindexamenproces te verbeteren. De afgelopen jaren hebben we daarvoor enquêtes uitgezet, kwam er een meldpunt en verscheen er een adviestabel met data voor het nakijken en opsturen van de examens. Dit alles om de kwaliteit van de eerste en de tweede correctie te verbeteren.

Waarom nu afspraken maken over de correctie van de Centrale Examens?
De afgelopen jaren is er de nodige vooruitgang geboekt. Uit enquetes blijkt dat eerste en tweede correctie beter worden uitgevoerd. Punt van zorg is nog steeds de werkbelasting van de docent. Eerste en tweede correctie kosten veel tijd en aandacht, en het nakijkproces kan nog altijd verbeterd worden. Docenten klagen over de hoge werkdruk; die is alleen maar toegenomen. Een goede waardering en ondersteuning op schoolniveau moet leiden tot een betere correctiepraktijk. De VO-raad zorgt op bestuursniveau voor protocollen en een checklist, op scholen moeten schoolleiding en docenten tijdig – liefst aan het begin van het schooljaar- afspraken maken over werkzaamheden tijdens de examens. Te denken valt aan een eventuele vrijstelling van lessen en een goede afstemming van de jaarplanning tijdens de examenperiode. Ook via het taakbeleid en in overleg met de (P)MR kan de school de examendocenten ondersteuning bieden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat docenten met examenklassen minder klokuren op hun taakbrief krijgen, omdat de lessen in dergelijke groepen eerder stoppen. Dat levert juist meer werkdruk tijdens de correctie op  en komt een zorgvuldige correctie niet ten goede

Meer nieuws