Beeld: typetank

Eindelijk meldpunt voor slechte ventilatie van schoolgebouwen

De overheid opent na lang aandringen vandaag een meldpunt voor klachten over ventilatie van schoolgebouwen. Het meldpunt is bedoeld voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, de AOb opent noodgedwongen een eigen loket voor het mbo, hbo en wo.

Wie een klacht of een vraag heeft over ventilatie van de klas of van zijn of haar schoolgebouw, kan vanaf vandaag terecht bij het meldpunt van kenniscentrum RuimteOK. Het meldpunt geeft ook informatie over CO2-meters, en scholen krijgen geld om deze meters aan te schaffen.

Actie

“We hebben er lang op gewacht, maar het is wel echt goed nieuws dat er nu een meldpunt wordt geopend waar leraren en ondersteuners uit het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs terecht kunnen”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Er zijn veel zorgen en klachten over ventilatie en luchtkwaliteit, en van de overheid mag je verwachten dat er dan ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen op die meldingen. En goed dat er nu eindelijk CO2-meters worden geregeld.”

‘Er zijn zorgen en klachten over ventilatie. Van de overheid mag je verwachten dat er dan ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen’

Uit diverse enquêtes van de AOb bleek de afgelopen tijd dat op veel scholen de ventilatie nog niet op orde is. Van Gelder: “Het heeft veel te lang geduurd, maar nu lijkt er dan eindelijk iets te gebeuren. Geen dag te vroeg, want het gaat om de gezondheid van het personeel en de leerlingen.”

‘Nu lijkt er iets te gebeuren, geen dag te vroeg, want het gaat om de gezondheid van het personeel en de leerlingen’

De AOb-voorzitter roept alle medewerkers in het onderwijs op om vooral gebruik te maken van het nieuwe meldpunt. “We willen hiermee nogmaals de urgentie van goede ventilatie onder de aandacht brengen van de bestuurders. Doe vooral een melding als de ventilatie van jouw klas of school nog niet op orde is.”

Meldpunt mbo en hoger onderwijs

De AOb vindt dat ook medewerkers uit het mbo en hoger onderwijs recht hebben op een plek waar ze terecht kunnen met vragen en klachten over ventilatie. Zij kunnen geen gebruikmaken van het nieuwe meldpunt van de overheid. “In grotere gebouwen van het vervolgonderwijs is vaak wel een vorm van mechanische ventilatie aanwezig”, zegt Van Gelder. “Maar is het onduidelijk of die ventilatie dan afdoende is. En er zijn er ook nog steeds gebouwen waar het personeel gewoon een raampje open moet zetten.”

De AOb-voorzitter raadt alle medewerkers uit mbo, hbo en wo aan om contact op te nemen door een mail te sturen naar: info@aob.nl “Zo lang er nog geen apart meldpunt is voor het vervolgonderwijs, bundelen wij de klachten en de vragen.”

De AOb maakte handige downloads met tips voor een betere ventilatie. Ook is er een stappenplan te vinden hoe je je werkplek verbetert. Ga naar: aob.nl/ventilatie

Meer nieuws