Eerste stappen gezet om lerarentekort te bestrijden

De eerste stappen om het lerarentekort te bestrijden zijn gezet. Zowel de Tweede Kamer als het ministerie van Onderwijs zijn met het onderwerp bezig. GroenLinks diende vanavond een motie in waarin de partij vraagt om een plan met oplossingen voor de lange termijn. Precies waar de AOb al een tijd voor pleit.

In de motie vraagt GroenLinks de regering om een meerjarig deltaplan dat oog heeft voor de samenhang van maatregelen. In het plan moet duidelijk staan welk resultaat ermee bereikt dient te worden. Dat is volgens de partij hard nodig omdat de regering verschillende plannen heeft aangekondigd zonder een concrete berekening van de te verwachte resultaten.

Meerderheid

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen hoopt dat een meerderheid van de Kamer de motie aanneemt. “We moeten maatregelen samenbrengen in een meerjarenplan om het lerarentekort duurzaam en structureel tegen te gaan”, zegt Verheggen. “Dit is een eerste stap vanuit de Kamer. We vragen hier al meer dan een jaar om.”

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: “We moeten maatregelen samenbrengen in een meerjarenplan om het lerarentekort duurzaam en structureel tegen te gaan.”

De AOb pleit voor een plan waarin het kabinet investeringen gaat doen. Op het dossier werkdruk zijn stappen gezet, maar nu is het salaris aan de beurt om het beroep aantrekkelijker te maken. “Het huidige plan van de minister is vooral voor de kortere termijn”, zegt Verheggen. “Het zou goed zijn als de doorlooptijd van de verschillende maatregelen beter zichtbaar wordt.” De AOb wil dat er beter wordt gemeten, gemonitord en geëvalueerd als er maatregelen zijn ingevoerd.  Bijvoorbeeld bij de instroom van de lerarenopleidingen en de uitval op deze opleidingen, zodat er gericht ingegrepen kan worden.

Gesprekken

Wel vindt Verheggen het positief dat het ministerie van Onderwijs nu ook de eerste stappen zet in het dossier lerarentekort. De AOb bracht over dit onderwerp vorige week een position paper in bij ambtelijke gesprekken. Daarnaast heeft het ministerie de eerste gesprekken in de regio gepland om te kijken hoe erg het lerarentekort daar speelt en om alles beter in beeld te krijgen. “Het is heel goed dat het ministerie daar nu mee begonnen is, want dagelijks worden er klassen naar huis gestuurd”, zegt Verheggen.

Meer nieuws