AOb:
AOb: "Dit gebaar kan werknemers die het financieel zwaar hebben een maand wat lucht geven."

Beeld: Pixabay

Eenmalige inflatiecompensatie op Bredase hogeschool

Personeel van de Breda University of Applied Sciences (BUAS) kreeg eind vorige week een extraatje bovenop hun salaris, variërend van zo’n 100 tot 370 euro netto. Zo wil de school ‘een stukje tegemoet komen in de gestegen energielasten’.

Bredase hogeschoolmedewerkers in de laagste salarisschalen kregen bij een fulltime contract 370 euro netto extra in september. Voor personeel vanaf schaal 9 was het 185 euro netto, naar rato van het dienstverband. Het geld voor ‘verlichting van de problematiek waar menig huishouden mee te maken heeft’, zo schrijft de hogeschool op haar website, komt uit de zogeheten dam-gelden (decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen).

De AOb krijgt signalen dat ook op andere hogescholen medezeggenschapsraden proberen iets soortgelijks voor elkaar te krijgen. Hogescholen besteden volgens een cao-afspraak elk jaar 1,41 procent van de loonsom aan dam-gelden. Dit gaat bijvoorbeeld naar een aanvulling op het ouderschapsverlof, fietsregeling, of internetvergoeding. Wanneer medewerkers minder gebruik maken van zo’n regeling dan verwacht, blijft er een bedrag over. Bij de BUAS was dat het geval.

Sympathiek gebaar

De AOb roept colleges van bestuur op om uit te zoeken wat nu al mogelijk is aan eenmalige uitkeringen. “Dat kan ook uit de soms forse reserves,” aldus Douwe van der Zweep, AOb-bestuurder voor het hoger onderwijs. “Dit is natuurlijk een sympathiek gebaar en kan werknemers die het financieel zwaar hebben een maand wat lucht geven. Maar uiteindelijk is het probleem dat de loonruimte ver achterloopt bij de inflatie.”

Wat merk jij van de inflatie in je dagelijks leven? En bij je studenten of leerlingen? Vul de korte (anonieme) vragenlijst in! De uitkomsten helpen de AOb bij acties richting politiek en werkgevers. 

Naar de enquête

Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van de FNV stelde afgelopen weekend in de Telegraaf dat werkgevers kunnen voorkomen ‘dat de economie instort’ door salarissen structureel te verhogen. Daar hoeft volgens hem geen loon-prijsspiraal op te volgen: “Bedrijven kíezen voor een prijsverhoging, ze kunnen ook voor minder hoge winstmarges kiezen. Hun winsten zijn de laatste anderhalf jaar flink gestegen.”

Zo’n risico op een loon-prijsspiraal speelt in het onderwijs niet, vult Van der Zweep aan. “Het is niet zo dat wanneer het loon van onderwijsmedewerkers omhoog gaat, het onderwijs voor de afnemers – ouders dan wel studenten – direct duurder wordt en daarmee een volgende loonsverhoging zou aanzwengelen.” Van der Zweep ziet het juist andersom: “Enerzijds zegt de overheid tegen werkgevers: verhoog de lonen, maar ze mogen zich beter realiseren dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Ze moeten het goede voorbeeld geven.”

Forse reserves

In Breda was de constructie in acht dagen geregeld. Jan van Geloof is beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden bij de BUAS. “Het idee kwam van een lid van het college van bestuur, begin deze maand. Het was even puzzelen en rekenen. We wilden iets doen voor onze medewerkers op zo kort mogelijke termijn en met zo min mogelijk administratieve rompslomp.” Van Geloof checkte bij de salarisadministrateur of het technisch haalbaar was om het bedrag nog toe te voegen aan de salarissen van september. Dat kon. Van Geloof: “Het hielp ook dat de lijntjes met de medezeggenschapsraad en de vakbonden kort zijn.”

Namens de AOb onderhandelt Nasera Azzouz op de BUAS over de dam-gelden. “Het aanvankelijke voorstel van de hogeschool was een tegemoetkoming alleen voor personeel tot schaal 9. Dat vond ik lastig, omdat de decentrale middelen in feite loonruimte zijn voor alle medewerkers.”

‘Ook mensen met een middeninkomen zijn gebaat bij zo’n eenmalige tegemoetkoming’

In overleg besloot de hogeschool een tweedeling aan te brengen: het hogere bedrag voor personeel tot en met schaal 8 de helft daarvan voor de overige medewerkers. Daar kon de AOb zich beter in vinden. Azzouz: “Natuurlijk denk je bij inflatie en energielasten als eerste aan de lage inkomens, maar je kent de situatie van mensen met een hoger loon niet. Hoe ze wonen, of ze kostwinner zijn enzovoorts. Ook zij zijn gebaat bij zo’n eenmalige tegemoetkoming.”

Van Geloof, van de BUAS, heeft ‘vooral positieve’ reacties gehad op het initiatief, vertelt hij: “Ook wat vragen over waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Maar dat leggen we dan graag uit.”

Meer nieuws