Beeld: Techniekbeeld.nu

Een vijfde van instromers mbo haakt binnen een jaar af

Van de docenten die aan de slag gaat in het mbo, haakt 20 procent binnen een jaar af. Na drie jaar is ruim 30 procent van hen gestopt. Zij gaan aan het werk buiten het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM).

‘Het is belangrijk om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel aan de sector te binden’ aldus de onderzoekers. ‘Als we kijken naar het nieuw ingestroomde personeel is dit niet altijd het geval.’ Ze adviseren het mbo werk te maken van de uitstroom in de eerste jaren en wijzen erop dat het percentage afhakers in het mbo hoger ligt in de eerste jaren dan in het primair- en voortgezet onderwijs.

Reductie

AOb-bestuurder Tamar van Gelder wijst op de cao die in oktober 2018 in ging. Daarin staan afspraken speciaal voor starters. Zij krijgen de eerste twee jaar een ‘kleinere’ normjaartaak waardoor ze tijd hebben om zich in te werken. Het gaat om honderd uur minder per cursusjaar bij een voltijdbaan. Met de reductie kunnen ze bijvoorbeeld coaching krijgen, scholing volgen of extra tijd besteden aan het voorbereiden van lessen. Van Gelder: “We moeten nu eerst zorgen dat starters ook echt gebruikmaken van deze regeling en dat er in de formatie van het team rekening wordt gehouden met starters. Het gaat dan bijvoorbeeld om hun lessen die worden vervangen of tijd voor begeleiding.”

‘We moeten nu eerst zorgen dat starters gebruikmaken van de regeling uit de cao en dat er in de formatie rekening mee wordt gehouden’

Het onderzoek laat ook zien dat het aandeel vrouwen in het mbo iets is gestegen tussen 2009 en 2015, de onderzochte jaren. Bij de groep docenten steeg het percentage vrouwen van 50 naar 53. Onder instructeurs was er een toename van 48 naar 55 procent.

Divers

De herkomst van docenten en de uitstroom is in de mbo-sector heel dynamisch en ‘divers van karakter’, volgens de onderzoekers. Veel docenten die het mbo binnenstromen of verlaten komen vanuit een andere branche of komen daar terecht. Een kwart van de docenten die instroomden in 2015, werkte een jaar eerder nog in het bedrijfsleven, de zorg of een andere sector dan het onderwijs. Dat heeft ermee te maken dat er voor veel mbo-opleidingen geen specifieke lerarenopleiding bestaat. Eén jaar nadat docenten het mbo verlaten, heeft 33 procent een baan buiten het mbo. De helft van deze groep is tussen de 35 en 54 jaar. De onderzoekers wijzen erop dat deze groep interessant is wanneer een docententekort zich zou aandienen.

Volgens de onderzoekers werkten er in 2015 in totaal 54.230 mensen in het mbo. Ruim de helft van het personeelsbestand bestond toen uit docenten, bijna 2100 mensen had een functie als instructeur.

Bekijk alle resultaten in dit rapport van SOM. 

Meer nieuws