Een internationaal netwerk voor leraren: doe jij mee?

De AOb onderzoekt samen met Education International (de federatie van lerarenvakbonden wereldwijd) en andere vakbonden en lerarenorganisaties of er behoefte is aan een wereldwijd netwerk van leraren.

Leraren werken steeds meer internationaal samen en zoeken contact via verschillende online kanalen zoals Twitter en Facebook. Het aantal uitwisselingsprojecten en internationale lerarennetwerken die nu al actief zijn, neemt toe. Daarnaast willen overheden en internationale organisaties deze initiatieven steeds vaker ondersteunen. Wel zijn de ontwikkelingen nog erg versnipperd. Het is moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Want waar vind je collega’s om mee samen te werken en organisaties en materiaal dat je kunt vertrouwen? Commerciële initiatieven winnen in dit internationale veld aan invloed en beïnvloeden daarmee de kansengelijkheid.

TEN Global

Education International vindt dat de beroepsgroep hierin juist zelf de leiding in moet nemen. Dit was ook een van de conclusies van ‘Flip the System: changing education from the ground up’ dat EI samen met Jelmer Evers en Rene Kneyber heeft uitgegeven. Vervolgens moeten privacy, kwalitatief goed en publiek onderwijs voor elk kind, goed opgeleide en uitgeruste leraren en non-profit centraal staan. Om dit voor elkaar te krijgen stelt Education International voor om een Global Teacher and Educator Network (TEN Global) op te richten. Een netwerk dat individuele leraren met elkaar en met organisaties verbindt.

Het netwerk kan allerlei zaken oppakken. Denk aan samenwerkingsprojecten, onderwijsonderzoek, didactiek, lesmateriaal, professionaliseren, de rol van leraren op de school en op nationaal niveau, activisme, enzovoorts. Om de haalbaarheid te onderzoeken is EI een pilot gestart met internationale organisaties en vakbonden uit Nederland (de AOB), de VS, Mexico en Oeganda. Om meer inzicht in de behoeftes van leraren te krijgen in internationale samenwerking en het TEN Global platform worden ook een aantal focus-groepen georganiseerd in de vier landen.

Heb je interesse om mee te denken en je mening te geven meld je dan hier aan.

  • Het gaat om een sessie van ongeveer anderhalf uur met 8 leraren.
  • De focus-groep zal aan het eind van de middag plaatsvinden bij de AOb in Utrecht.
  • De precieze data worden nader bepaald aan de hand van interesse. Maar zullen waarschijnlijk in de laatste week van oktober plaatsvinden.

Geef je op voor de pilot

Daarnaast kun je je ook opgeven voor de pilot zelf. Het begint met een online platform dat inmiddels al is gemaakt. Deelname kost ongeveer vijf uur per maand, meer kan natuurlijk altijd. Voor de pilot kun je je hier aanmelden. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Jelmer Evers jelmer.evers@ei-ie.org.

Meer nieuws

Machtsmisbruik in een kleine wereld

Onacceptabel gedrag op de werkvloer? De normen veranderen, maar nog niet snel genoeg, vindt universiteitshoogleraar Naomi Ellemers. Ze is voorzitter van de KNAW-commissie die gaat... LEES VERDER

Abuses of power in a small world

Unacceptable behaviour in the workplace? Norms are changing, but not yet quickly enough according to university professor Naomi Ellemers. She chairs the Royal Netherlands Academy... LEES VERDER

Pensioenpremie ABP stijgt in 2021

Het ABP, het pensioenfonds waar onderwijspersoneel bij aangesloten is, verhoogt de pensioenpremie volgend jaar. De premie stijgt van 24,9 naar 25,9 procent. Wie een ABP... LEES VERDER