Ondanks dat er steeds meer pensioensgerechtigden voor de klas blijven staan, kunnen zij het lerarentekort niet oplossen.
Ondanks dat er steeds meer pensioensgerechtigden voor de klas blijven staan, kunnen zij het lerarentekort niet oplossen.

Beeld: Pixabay.

Drie keer zoveel 65-plussers voor de klas

Zowel in het primair als het voortgezet onderwijs werken steeds meer 65-plussers. In 2011 vulde deze groep samen 155 voltijd lerarenbanen in, vorig jaar stond de teller op 918.

In personen is het aantal werkende pensioensgerechtigden in zes jaar tijd ongeveer verdrievoudigd. Wat overigens geen zoden aan de dijk zet.

Want kunnen deze officieus gepensioneerden bijvoorbeeld niet het lerarentekort opvangen? Gegevens van Duo onderwijsdata laten zien dat ze ook steeds meer uren werken. Van gemiddeld 0,3 fte (fulltime equivalent) in 2011 naar gemiddeld 0,6 fte in 2016.

Toch luidt het antwoord: nee, dat is erg onwaarschijnlijk. In het primair onderwijs gaat het om bijna 600 personen op een arbeidsmarkt waar in 2016 meer dan 125 duizend leraren werkzaam zijn. In het voortgezet onderwijs werken in datzelfde jaar 868 personen van 65-plus op een totaal van iets meer dan 75 duizend docenten. Kortom, druppels op de gloeiende plaat.

Het Onderwijsblad analyseert deze maand zes oplossingen voor het lerarentekort. Lees het hele artikel hier.

Meer nieuws