De doorgroei van salarisschaal LA naar LB stagneert: in 2014 zou 40 procent van de leerkrachten in LB moeten zitten, maar dat is anno nu slechts 27 procent.
De doorgroei van salarisschaal LA naar LB stagneert: in 2014 zou 40 procent van de leerkrachten in LB moeten zitten, maar dat is anno nu slechts 27 procent.

Beeld: Typetank

Doorgroei naar hogere salarisschalen in po stokt

De doorgroei van schaal LA naar LB, afgesproken in het Convenant Leerkracht, blijft stagneren. Dat blijkt uit cijfers die onderwijsminister Slob naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het Convenant Leerkracht is de zogenoemde ‘functiemix’ afgesproken. Leraren in het basisonderwijs die extra taken en verantwoordelijkheden op zich nemen, zouden kunnen doorgroeien naar salarisschaal LB. Op die manier zou het mogelijk worden om carrière te maken binnen het onderwijs.

Niet gehaald

Die doorgroei stagneert echter, zo blijkt uit een brief die minister Slob op 5 april naar de Tweede Kamer stuurde. De grootste – of minst kleine – stap is gezet tussen 2012 en 2013: toen daalde het percentage leraren in LA van zo’n 82 procent maar 78,5 procent. Het aantal leerkrachten in LB steeg navenant. Daarna daalt het percentage leraren in LA mondjesmaat, met gemiddeld zo’n 1 procent per jaar. Het aantal leerkrachten in LB neemt met hetzelfde bescheiden percentage toe.

Door die langzame stijging zijn de streefdoelen die al in 2014 bereikt hadden moeten worden, nog steeds niet gehaald. In dat jaar zou het percentage leerkrachten in LA moeten zijn gedaald tot 58 procent. Dat is nu echter nog 72 procent. In 2014 zou 40 procent van de leerkrachten in LB moeten zitten, maar dat is anno nu slechts 27 procent.

 “De besturen die achterblijven dienen de ruimte die er is om leraren in een hogere schaal te benoemen daarvoor ook te benutten”, aldus minister Slob

“De cijfers laten zien dat een deel van de besturen in het basisonderwijs nog (ver) achterblijft op de doelstellingen”, schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer. Hij gaat hierover in gesprek met de besturen. “De besturen die achterblijven dienen de ruimte die er is om leraren in een hogere schaal te benoemen, zoals afgesproken in het convenant leerkracht, daarvoor ook te benutten. Gezien de discussie over het salaris van leraren basisonderwijs zou je mogen verwachten dat de afgesproken doelstellingen ook daadwerkelijk gehaald worden”, schrijft Slob.

Afspraak

AOb-bestuurder Eugenie Stolk vindt dat schoolbesturen zich aan de afspraken moeten houden. “De functiemix zou vanaf 2010 worden ingevoerd. Er zijn schoolbesturen die het heel goed hebben gedaan, en die de 40 procent leraren in LB hebben gehaald. Maar er zijn ook schoolbesturen die rond tien procent zijn blijven steken. Kern is dat de schoolbesturen destijds via de PO-raad hun handtekening onder de afspraak hebben gezet. En daar moeten ze zich aan houden.”

De AOb wil overigens dat schaal LA op termijn helemaal verdwijnt, ook om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten. “Als alle besturen zich aan de afspraak hadden gehouden, zou die kloof nu al een stuk kleiner zijn geweest”, zegt Stolk.

Meer nieuws