Beeld: Typetank

Dijkgraaf komt met miljoenen voor medezeggenschap

Met 11,5 miljoen euro wil onderwijsminister Robbert Dijkgraaf een inhaalslag maken voor betere medezeggenschap in het hoger onderwijs. Medezeggenschappers en hun onderwijsbestuurders kiezen samen waar het geld naartoe gaat, is de bedoeling. Vooral de opleidingscommissies, waar studenten en docenten in zitten, moeten hiervan profiteren.

Aanleiding voor het extraatje is een onderzoek naar de praktijk van medezeggenschap in het hoger onderwijs, waar ondersteuning en scholing de knelpunten bleken. Weliswaar moeten instellingen van de wet voldoende middelen vrijmaken voor hun medezeggenschapsraad en opleidingscommissies, maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd.

Opleidingscommissies en medezeggenschappers kunnen bij AOb Medezeggenschap terecht voor advies op maat, wat deels onderdeel is van het mr-servicepakket

Ga naar AOb Medezeggenschap
De miljoenen zijn een soort smeergeld om de problemen weg te werken, al benadrukt de minister dat het gaat om extra gelden voor extra activiteiten bovenop de wettelijke verplichtingen. Op basis van het onderzoek somt het ministerie vier onderdelen op voor besteding:

  • scholing: op centraal niveau is dit vaak beter geregeld dan per opleiding, waar niet altijd een budget is aangewezen voor cursussen medezeggenschap. De extra gelden kunnen bijvoorbeeld naar cursussen of inhuur van trainers.
  • ondersteuning: opleidingscommissies moeten het vaak zelf uitzoeken, terwijl de centrale medezeggenschap wel een professionele secretaris heeft. De extra gelden kunnen bijvoorbeeld naar ambtelijke ondersteuning voor meerdere opleidingscommissies, een coördinator of begeleiding en coaching.
  • communicatie: de waarde van medezeggenschap neemt toe als de collega’s en studenten weten wat er gebeurt. De extra gelden kunnen naar ondersteuning voor systematische communicatie en campagnes als er verkiezingen aankomen.
  • vergoeding: personeel krijgt uren toegekend voor medezeggenschap, studenten ontvangen zogeheten vacatiegeld als ze naar vergaderingen komen. Ook boekenbonnen, cadeaukaarten en studiepunten komen voor. De extra gelden kunnen ervoor zorgen dat medezeggenschap voor studenten ook financieel waardevoller is dan een baan in de horeca en dergelijke.

Overleg

De colleges van bestuur (cvb) moeten nu in overleg met hun medezeggenschapsraden over de besteding van het geld. Afwijken van de bestedingsdoelen die de minister aangeeft mag, als de medezeggenschap en het cvb het erover eens zijn dat een andere uitgave ook effectief en doelmatig is om betere medezeggenschap te bewerkstelligen.

Het eerste kwart van de 11,5 miljoen euro is dit jaar al beschikbaar en daarna volgen nog drie delen tot en met 2025. De verdeling tussen de instellingen is gebaseerd op het aantal ingeschreven studenten. Elk jaar komt er zo ongeveer 3,50 euro per student beschikbaar. Alle instellingen krijgen in juli te horen op hoeveel geld ze kunnen rekenen.

AOb Medezeggenschap

Opleidingscommissies en medezeggenschappers kunnen bij AOb Medezeggenschap terecht voor advies op maat, wat deels onderdeel is van het mr-servicepakket. Zorg er in elk geval voor dat de mr-leden weten welke wettelijke verplichtingen de hogeschool heeft voor de ondersteuning van medezeggenschap, zodat de extra gelden niet weglekken naar faciliteiten die er hoe dan ook moeten zijn.

Meer nieuws

Flex zit privéleven in de weg

Tijdelijke contracten in het universitair onderwijs hebben grote invloed op het privéleven van docenten en onderzoekers. “Omdat mijn baan onzeker was, kon ik voor mijn... LEES VERDER