Beeld: AOb

Deze maand 2,15 procent salarisverhoging in het VO

Personeel in het voortgezet onderwijs krijgt deze maand, juni 2019, nog 2,15 procent loonsverhoging. Dit najaar starten dan de onderhandelingen over de nieuwe cao, die 1 oktober 2019 van kracht zou moeten gaan.

AOb-onderhandelaar Henrik de Moel reist op dit moment het land door om te peilen welke wensen AOb-leden hebben voor de nieuwe cao. “Ik weet nu al twee onderwerpen: salaris en werkdruk. Werkdruk blijft een probleem, en ik zie niet hoe we dat fatsoenlijk oplossen zonder dat er extra geld bij komt vanuit Den Haag.”

Hoge werkdruk blijft een probleem

De Moel maakt zich trouwens in het algemeen steeds meer zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, die door de lerarentekorten onder druk komt te staan. “Ik mis echt de urgentie vanuit de politiek om hier iets aan te doen.”

In de huidige cao is afgesproken dat leraren vanaf het schooljaar 2019-2020 minder les gaan geven om tijd vrij te maken voor onderwijsontwikkeling. Zie alle hoofdpunten van de huidige cao hier.

Meer nieuws

Minder zij-instromers door corona

Het aantal zij-instromers in het primair onderwijs neemt af. In Amsterdam wordt de doelstelling van 160 zij-instromers 'in het beroep' dit jaar waarschijnlijk niet gehaald. LEES VERDER

De brugklas wordt steeds smaller

In de grote steden worden leerlingen steeds vroeger voorgesorteerd voor één onderwijssoort. En dat gaat ten koste van kinderen uit kansarme milieus. De gemeente Amsterdam... LEES VERDER