Dekker stelt invoering lerarenregister jaar uit

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stelt de invoering van het lerarenregister een jaar uit. Hij besloot dit gisteren tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op verzoek van de PvdA. Naar alle waarschijnlijkheid haalt Dekker wel een meerderheid in de Eerste Kamer voor zijn wetsvoorstel.

“Als we dit willen laten slagen dan gaat zorgvuldigheid altijd boven snelheid. Het gaat er niet om, om met oogkleppen maar door te draven”, aldus de staatssecretaris in de Eerste Kamer. Hij deelt de zorgen over de haalbaarheid met de PvdA-fractie in de Eerste Kamer die net als het CDA en GroenLinks bedenkingen hebben over het tijdspad. Dekker: “Ik wil een goed begin, vandaar dat we er iets meer tijd voor nemen.”

Het streven was om leraren vanaf 1 augustus 2017 verplicht in het lerarenregister te laten staan. Dat wordt nu een jaar later. Ook omdat schoolbesturen meer tijd nodig hebben om de juiste gegevens aan te leveren. Toch betekent dit niet dat het wetsvoorstel helemaal van tafel is.

Meedoen

Gisteren bleek dat CDA, VVD, GroenLinks hun fracties adviseren voor te stemmen. Ook de PVV is positief. Senator Jan Anthonie Bruijn (VVD) zei: “De leraar bepaalt zijn eigen kwaliteitsvormen. Het wordt tijd dat alle leraren hieraan meedoen.” De VVD-senator denkt dat een register kan bijdragen aan de beroepstrots.

Senator Esther-Mirjam Sent (PvdA) benadrukte dat haar fractie voor het lerarenregister is, maar dat ze nog wel veel zorgen heeft. Bijvoorbeeld over de rechtspositionele gevolgen als leraren zich niet herregistreren. Ze vroeg om uitstel van invoering omdat er ook nog te weinig draagvlak is onder leraren. Sent wil dat staatssecretaris Dekker bij elke nieuwe fase tijdens de invoering beide Kamers informeert over hoe het staat met het draagvlak.

Draagvlak

De D66-fractie vroeg zich af of het wetsvoorstel wel rijp is voor behandeling in de Eerste Kamer. Er zitten nog te veel haken en ogen aan. “Het voorstel roept te veel vragen op over onder andere de uitvoerbaarheid”, aldus senator Henk Pijlman.
Veel fracties, onder meer de PvdA, D66 en CDA, maakten een punt van het draagvlak onder leraren. GroenLinks noemde dat een ‘punt van zorg’, het CDA ‘een risico’. Voor het debat bood Leraren in Actie (LIA) een petitie aan met ruim 28 duizend handtekeningen van bezorgde leraren.

Dekker zelf denkt dat het draagvlak moet groeien en dat veranderingen altijd gepaard gaan met emoties en onzekerheid. “Het wetsvoorstel brengt leraren in positie, maar ze willen het eerst echt zien. Het is goed dat er nu een principe-uitspraak komt over dit register. Zo’n moment hebben we nodig.” Hij vond het positief dat een aantal vakbonden, waaronder de AOb, en andere lerarenorganisaties achter het wetsvoorstel staan.

Het lerarenregister is bedoeld voor 250 duizend leraren die werken in het basisonderwijs, op middelbare scholen en in het mbo. Aanstaande dinsdag stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Meer nieuws