Dorien König:
Dorien König: "De bond mag wel wat moderner."

Beeld: Rob Niemantsverdriet

De bond mag wel wat moderner

Sinds begin dit schooljaar kent de AOb een ‘chef’ innovatie. Dorien König, voorheen Groene Golf-voorzitter en sinds september hoofdbestuurder, gaat de vernieuwing en verjonging aanzwengelen. “Nu gaan we echt doorpakken.”

Je voelt de hete adem van PO in Actie in de nek?

“We doen als bond heel veel goed, bijvoorbeeld met juridische hulp, ons landelijke netwerk van consulenten of met het uitstekende maandelijkse Onderwijsblad. Maar in onze dagelijkse communicatie zijn verbeterslagen denkbaar. Daar zijn we al langer mee bezig, bij de Groene Golf zochten we ook naar nieuwe manieren van communiceren. Maar het klopt: PO in Actie onderstreept onze boodschap dat het beter kan.”

Onze boodschap?

“Dagelijks bestuurder Tamar van Gelder en ik zetten komend jaar samen onze schouders onder de vernieuwing. Dit geeft aan dat we dit project als bond echt van groot belang vinden. We werken met zijn tweeën, want ik sta net als de andere hoofdbestuurders van de AOb ook nog gewoon voor de klas, op een basisschool in Utrecht.”

Wat moet er anders?

“De bond mag wel wat moderner. ‘Platter’ en dus minder hiërarchisch; ons organogram is best ingewikkeld. Die ingewikkeldheid vormt voor leden een drempel om actief te worden. We willen die drempels slechten en leden meer bij het beleid betrekken. Die hebben vaak geen tijd om vergaderingen in vakbondszaaltjes te bezoeken. Maar ze bemoeien zich er via sociale media wel graag mee.”

We willen drempels slechten en leden meer bij het beleid betrekken.

PO in Actie heeft 45 duizend likes op Facebook, de AOb maar 3 duizend?

“Precies, dat onderstreept dat we de vernieuwing echt moeten doorzetten. De AOb communiceert al een paar jaar steeds vaker via dit sociale medium. Het is een middel om beter in contact te treden met je achterban, maar een goede bond behelst natuurlijk veel meer.”

Wat leerde je nog meer van PO in Actie?

“We zien dat het blijkbaar heel erg goed lukt om mensen per sector bij elkaar te krijgen. De AOb werkt nog veel per regio. Misschien moet deze structuur ook wat worden aangepast.”

Met alleen meer Facebook kom je er niet?

“Dat denk ik ook. We denken bijvoorbeeld na over een AOb-opiniepanel. Digitale techniek die heel erg handig is om heel snel onder de leden te peilen wat ze er van vinden.”

Vanaf de bank thuis op je telefoon meestemmen op de Algemene Ledenvergadering die via een livestream is te volgen?

“Die livestream misschien wel. Maar dat iedereen kan stemmen met zijn telefoon, gaat mij nog even te ver. Dan krijg je dat mensen kunnen stemmen zonder dat ze zich eerst ergens in hebben verdiept. Dat is mij te gemakkelijk. Maar de huidige Algemene Vergadering mag best wat flitsender: minder informatie zenden en meer uitwisseling.”

Waar kunnen leden met vernieuwende ideeën terecht?

“We staan open voor de denkkracht van alle leden. Een aantal is zich al aan het verenigen in de Groep Kritische Vrienden. Mensen die er de eerste bijeenkomsten niet bij waren, kunnen later aansluiten.”

Meer weten over de Groep Kritische Vrienden of je aanmelden voor deze groep? Meld je bij Dorien König dkonig@aob.nl

 

Meer nieuws