De AOb: ‘Stop Haagse proefballonnen en onzinnige verantwoording’

Het onderwijs moet te veel tijd besteden aan Haagse plannen en de daarbij horende verantwoording. Dit is doorgeslagen en moet worden teruggedrongen, vindt de AOb. Hoe moet dat gebeuren?

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten de administratieve lasten worden verminderd. Het gaat dan om verantwoording, groepsplannen schrijven, uitvoerige handelingsplannen en arrangementen aanvragen voor zorgleerlingen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Matige financiële ondersteuning

Het mbo heeft, net als de andere onderwijssectoren, vaak te maken met Haagse oekazes: bijzondere projecten en kwaliteitsimpulsen gaan vaak gebukt onder matige financiële ondersteuning (voor zover aanwezig). Daarbij kost het de toch al fors belaste onderwijsteams extra tijd: de wensen moeten immers worden ingepast. De AOb wil dat een komend kabinet zich bewust is van de eindige mogelijkheden die onderwijsteams in het mbo hebben en vraagt dan ook de extra projecten te doseren. Daarbij moet worden onderkend dat extra wensen ook om extra inzet vragen en dienen er voldoende middelen beschikbaar te zijn.

Proefaccreditaties en rapportages

Het verantwoordingscircuit dat bij de huidige accreditatie van het hoger onderwijs hoort zorgt voor veel werk bij docenten en ondersteunend personeel. Veel hogescholen doen proefaccreditaties en vragen veel rapportages, wat het personeel ernstig belast. Dit kan beter door de accreditatie te stroomlijnen. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.

Tot aan de verkiezingen zal de AOb elke dag iets planten in Den Haag. Het gaat om concrete zaken die wij voor elkaar willen krijgen bij de politiek en waar de AOb ook na de verkiezingen de partijen mee zal blijven bestoken. Doe jij mee? Gebruik de #AObplant

Meer nieuws