D66 wil dat onderwijsgeld direct naar scholen gaat

Geld voor onderwijs moet niet meer naar de schoolbesturen gaan, maar direct naar de scholen zelf. Dat wil regeringspartij D66 zodat schoolleiders samen met het lerarenteam kunnen bepalen waaraan ze het onderwijsgeld besteden.

Kamerlid Paul van Meenen wil dat de Onderwijsminister dit gaat onderzoeken. Dat zei Van Meenen vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer. “Het is belangrijk dat het geld op de goede plek terechtkomt in de klassen en bijdraagt aan de onderwijskwaliteit”, aldus Van Meenen. Het Kamerlid verwees naar het werkdrukakkoord als goed voorbeeld. Scholen krijgen geld om de werkdruk te verlagen. Het lerarenteam besloot zelf op welke manier het geld zou worden ingezet en de medezeggenschapsraad had instemmingsrecht. “Dat is een mooie balans tussen vertrouwen enerzijds en anderzijds verantwoording.”

Omkeren

D66 wil dat de bekostiging wordt omgekeerd. Het Kamerlid merkt bijvoorbeeld dat er veel geld blijft liggen wat naar de zorg voor kinderen zou moeten gaan in verband met passend onderwijs. Nu blijft veel geld bij de onderwijskoepels hangen en besluiten onderwijsbestuurders vaak eerst zelf te kijken waar ze het geld voor nodig hebben. Daardoor gaat het niet altijd goed. Zo hebben veel schoolbesturen zich niet gehouden aan de functiemix. Er zijn te weinig leraren – ondanks afspraken – naar een hogere salarisschaal doorgestroomd.

‘Het is belangrijk dat het geld op de goede plek terechtkomt in de klassen en bijdraagt aan de onderwijskwaliteit’

“Inmiddels ligt alle macht bij de schoolbesturen. Er is een nieuwe laag gecreëerd”, stelt Van Meenen. D66 wil daarom dat de schoolteams meer te zeggen krijgen. Zeker ook omdat de onderwijsinvesteringen de afgelopen tijd zijn gestegen, maar de onderwijskwaliteit niet is toegenomen, zo bleek uit de Staat van het Onderwijs.

AOb-plan

De AOb pleit al jarenlang voor een betere bekostiging in het onderwijs. In het plan Lumpsum 2.0 van de AOb schreef de bond al dat de lumpsum niet goed functioneert. De bond wil de vrijheid van de schoolbesturen inperken.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER