Beeld: typetank

D66 en CDA eisen focus op basisvaardigheden

In het debat over de herziening van het curriculum benadrukten coalitiepartijen D66 en CDA dat ze focus willen op het updaten van taal en rekenen. Een ‘integrale aanpak’ van de curriculumvernieuwing is de afgelopen jaren immers mislukt. Ook de AOb wil focus en een grote betrokkenheid van leraren. Onderwijsminister Wiersma zegde toe dat hij op dit punt terugkomt in een nieuwe brief aan de Kamer.

“Een moeras”, een “Japanse duizendknoop die snel gaat woekeren”. Tijdens het debat over de herziening van het curriculum gebruikten Kamerleden dit soort metaforen voor het slepende karakter van dit dossier. “In al die jaren zijn we nog geen millimeter verder gekomen”, concludeerde D66-Kamerlid Paul van Meenen.

‘In al die jaren zijn we nog geen millimeter verder gekomen’

Voorafgaand aan het debat had onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) in een brief uiteengezet hoe hij het curriculum wil vernieuwen. Hij is daarin stellig: ‘Curriculum.nu is voltooid verleden tijd’. Wiersma wil een focus op waar de nood het hoogst is, namelijk bij de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid.

‘Een ander kleinschalig en meer gericht proces bij wat kan rekenen op steun uit het veld’, zo staat in zijn brief. In het debat liet Wiersma merken dat hij wil breken met de aanpak van hiervoor: “Ik wil een streep zetten door vage onderwijsvernieuwing die niet wetenschappelijk onderbouwd is.”

Klein, overzichtelijk

In de eerste termijn noemde Kamerlid Van Meenen “het positief om die aspecten in de brief terug te zien, het lijkt alsof de duizendpoot wordt uitgeroeid.” Het CDA benadrukte dat de aanpak “overzichtelijk en klein” gehouden moest worden “waarbij het goede behouden blijft”. Na de beantwoording van de minister in de eerste termijn ontstonden er bij Kamerleden toch meer zorgen over de aanpak, vooral bij D66, CDA en de SP. Wiersma liet de Kamer weten dat hij met basisvaardigheden óók digitale geletterdheid en burgerschap bedoelt. “Digitale geletterdheid en burgerschap hebben we nodig”, vindt de minister. “Ze ondersteunen de basisvaardigheden taal en rekenen, dus zijn eigenlijk automatisch verbonden.”

Meloenenkoers

Daarnaast werd duidelijker hoe de minister de aanpak voor ogen ziet. Zo wil hij na het ontwikkelen van de kerndoelen deze gefaseerd invoeren in het onderwijs. Dat klinkt als stapsgewijs, maar de meerdere partijen in de Kamer waren alert. Zo benadrukte Van Meenen dat hij zowel de voorbereidingsfase als de implementatie stapsgewijs wil doen. Hij kiest dus niet voor de integrale koers van de minister. Van Meenen: “De grootste urgentie is taal en rekenen, daar moet nu werk van gemaakt worden. Natuurlijk is er altijd samenhang met andere vaardigheden, maar dat leidt niet tot een beschrijving van andere kerndoelen. Ik hoop dat de minister deze koers wil varen en niet de brede meloenenkoers.”

‘Ik hoop dat de minister niet de brede meloenenkoers wil varen’

Peter Kwint van de SP sloot zich erbij aan. “Er is nooit iemand op tegen om iets integraal te doen, maar soms is het verstandig om het niet te doen. Het karakter van taal en reken is anders. Daar zijn we verder mee en er is een grote urgentie. Prima als er dingen naast gebeuren, maar deze twee vaardigheden mogen geen vertraging oplopen bij een herziening.”

AOb

Ook de AOb maakte voorafgaand aan het debat met een brief de Kamer duidelijk dat het nieuwe curriculumproces stap voor stap moet verlopen. Er moeten fases zijn, waarbij allereerst de basisvaardigheden worden opgepakt. De bond wil niet dat alleen de implementatie gefaseerd gaat, maar ook al de ontwikkeling van de kerndoelen. Dus niet dat alle kerndoelen in een integrale aanpak in één keer worden herzien, maar stapsgewijs en in fasen. Vooral in het primair onderwijs is dat volgens de AOb van belang, zeker omdat dan leraren er beter betrokken bij kunnen worden. Het beginnen bij taal en rekenen zal al genoeg druk leggen op het al overbelaste onderwijs, vindt de AOb.

Begin bij taal en rekenen, dat zal al genoeg druk leggen op het onderwijs

Wiersma wil niet op voorhand de basisvaardigheden loskoppelen van de andere vaardigheden die ook belangrijk zijn. Hij noemde dit onverstandig. ‘Daar kunnen nadelen aanzitten want inhoudelijk kan er wel samenhang zijn.’ Wel zegde de minister toe dat hij de basisvaardigheden lostrekt als blijkt dat het toch te veel tijd kost. Hij komt hierop nog terug met een brief die hij binnenkort verstuurt aan de Kamer.

Lees hier de hele AOb-brief aan de Kamer

Meer nieuws