Beeld:Typetank

Curio schrapt ondersteunende functies

De Brabantse mbo-instelling Curio gaat reorganiseren in de ondersteunende functies. De formatie moet terug van 450 fte in 2020 naar 366 voltijdbanen in 2023. De bonden en Curio onderhandelen nog over een sociaal plan. De reorganisatie zal twee jaar duren.

Eind maart liet Curio weten dat het gaat reorganiseren. ‘Curio wil nóg meer focus op het onderwijs, daarom wordt de ondersteuning effectiever en efficiënter gemaakt’, zo schreef de instelling op zijn website. De reorganisatie is nodig omdat er op termijn minder jongeren zullen instromen bij de vmbo- en mbo-opleidingen, zo licht een woordvoerder toe per e-mail. “De afname van het aantal leerlingen en studenten in het reguliere onderwijs heeft financiële gevolgen voor ons. De inkomsten nemen af en dat betekent dat we ook onze kosten moeten verminderen. Een uitdagende maar moeilijke opdracht.”

Sociaal plan

Een flink deel van de banen zal verdwijnen doordat collega’s met pensioen gaan en tijdelijke contracten die aflopen. Ook zitten de bonden aan tafel voor een sociaal plan. AOb-rayonbestuurder mbo Anita Duchateau onderhandelt daarover namens de bond. “Het is nu nog koffiedik kijken of er gedwongen ontslagen vallen”, zegt zij.

‘Het is nu nog koffiedik kijken of er gedwongen ontslagen vallen’

Volgens Duchateau zitten er in het sociaal plan genoeg regelingen die vrijwillig vertrek stimuleren. “Zo zou ik, als ik 62 jaar was en bij Curio in de ondersteuning werkte, het plan goed bekijken. Hoe sneller je reageert hoe beter het financieel voor je is. Ik kan mij voorstellen dat er animo voor is. Als die er genoeg is, kun je gedwongen ontslagen vermijden. In ieder geval proberen we medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden en zitten er bijvoorbeeld afspraken in voor omscholing. Ik vind het sociaal plan aantrekkelijk voor medewerkers. Dus is de kans groot dat er na twee jaar weinig mensen echt werkloos worden.”

‘Om de vernieuwing van de ondersteuning en de bezuiniging te realiseren is een reorganisatie ons inziens noodzakelijk en onvermijdelijk’

Dat bevestigt de Curio-woordvoerder. “We kunnen nu nog niet zeggen hoeveel en of mensen gedwongen ontslagen worden. Met het sociaal plan proberen we dat zo veel mogelijk te voorkomen en negatieve rechtspositionele gevolgen voor medewerkers te beperken.” Pas in 2023 wordt duidelijk of het sociaal plan en het natuurlijk verloop de formatie genoeg heeft teruggebracht.

Fases

In het sociaal plan zit een vrijwillige fase en een gedwongen fase. Beide fases samen duren twee jaar. In het plan staan afspraken voor bijvoorbeeld oriëntatie op een eigen bedrijf, omscholing, een stimuleringsregeling voor vertrekkers en een regeling om eerder met pensioen te gaan.

De reorganisatie vindt, volgens Duchateau, vooral plaats bij het onderwijsbeheerspersoneel (OBP) en dan niet onder de instructeurs die onderwijstaken hebben. Het gaat om de medewerkers die bijvoorbeeld intakes doen en leerlingadministratie bijhouden, beleidsmedewerkers, telefonisten/receptionisten of medewerkers bij het documentatiecentrum.

Hoeveel fte er precies bij welke functiecategorie zullen verdwijnen kan de AOb-rayonbestuurder niet zeggen. “Wij hebben zelfs aan het bestuur gevraagd om dat met kleur te visualiseren zodat je precies ziet waar de pijn zit. Je wilt dat weten per functie. Ook de ondernemingsraad moet dit weten anders kan die geen advies uitbrengen. De or moet bijvoorbeeld instemmen met de functies die blijven en het aantal daarvan.” Het bestuur van Curio laat weten dat het wacht op het or-advies over het reorganisatieplan.

Nadenken

Duchateau hoopt er op 8 juli uit te zijn. “Wij hopen ook dat het lukt om voor de zomervakantie het sociaal plan voor te leggen aan de leden. Bij groen licht kunnen medewerkers echt gaan nadenken over de afspraken in het plan.”

Curio heeft gisteren de medewerkers op de hoogte gebracht over de voortgang van het sociaal plan.

Meer nieuws