Correctievolgorde eindexamens blijft onveranderd

De correctievolgorde blijft zoals die nu is: eerst kijkt de eigen docent het werk van zijn examenleerlingen na en daarna een collega van een andere school. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs maakte vandaag bekend dat hij vasthoudt aan de huidige praktijk.

Vorig jaar schortte Dekker zijn besluit om de correctievolgorde om te draaien op. Hij deed dit op voorwaarde dat de tweede correctie beter uitgevoerd moest worden en maakte daarvoor afspraken met de bonden en werkgeversorganisaties. Mocht het niet verbeteren, dan zou Dekker zijn besluit alsnog uitvoeren in schooljaar 2016/2017.

Dat blijkt niet nodig. ‘De goede resultaten geven mij het vertrouwen dat deze stijgende lijn met aanhoudende inspanningen doorgezet kan worden’, schrijft Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Beter nakijken

Hoewel er nu, volgens Dekker, geen aanleiding is om de volgorde aan te passen, wil de staatssecretaris wel dat de examens nog beter worden nagekeken in de toekomst. De komende twee jaar wil hij dit op orde krijgen en tot die tijd houdt hij zijn besluit aan.

Uit onderzoek van Cito blijkt dat de tweede correctie in 2016 vollediger is uitgevoerd dan in 2011. De eerste correctoren zijn positiever over hun collega’s. In 2011 gaf 31 procent aan dat de tweede correctie volledig was, in 2016 ging het om 44 procent. Van de tweede correctoren geeft 72 procent aan dat het examenwerk volledig is uitgevoerd. In 2011 gold dit voor 44 procent van de tweede correctoren.

Toch wijzen de Cito-onderzoekers op een tegenstrijdig beeld. Hoewel meer docenten zeggen dat ze de correctie volledig hebben uitgevoerd, concluderen de onderzoekers ook dat ze er in 2016 niet meer tijd aan hebben besteed dan in 2011 en dat ze een even hoge belasting ervoeren. Het lijkt de Cito-onderzoekers niet erg waarschijnlijk dat de tweede correctie in 2016 beter was dan in 2011. Een mogelijke verklaring is dat in 2011 de correctievolgorde nog niet in de schijnwerpers stond. ‘De omkering van de correctievolgorde hing toen nog niet in de lucht. Mogelijk heeft dit docenten meer bewust gemaakt van de voordelen van de huidige correctieprocedure waardoor zij de volledigheid van de tweede correctie nu positiever beoordelen dan toen’, aldus de Cito-onderzoekers.

Steun

Docenten geven aan dat ze meer steun vanuit hun school willen voor het nakijken, nu zijn ze overbelast en hebben ze tijdgebrek. Dekker gaat daarom met de werkgeversorganisatie VO-raad in gesprek om docenten tijd en ruimte te geven. De bonden openen ook het meldpunt weer tijdens de examens waar leraren klachten kunnen melden of  en er zal een handreiking komen voor scholen.

Meer nieuws