Beeld: Typetank

Coronabewijs voor studiedag

Docent Mieke heeft binnenkort een studiedag op een externe locatie en haar is medegedeeld dat zij haar coronabewijs moet meenemen. Mag zij om die reden weigeren om deel te nemen aan de studiedag?

Volgens de wet is het de werkgever niet toegestaan te vragen naar de specifieke inhoud van medische klachten of de oorzaak van de ziekte van een werknemer. Mieke is dan ook niet verplicht om haar werkgever iets te vertellen over haar gezondheid. Dit is ten tijde van de coronacrisis niet veranderd.

Externe locatie

In de situatie van Mieke is er sprake van een externe locatie voor een studiedag, dus kunnen de zaken anders liggen. De exploitant van de locatie is niet de werkgever van Mieke en hij is op grond van de huidige regelgeving verplicht te controleren op een coronatoegangsbewijs; hij heeft geen keuze. Mieke vindt dit niet prettig, omdat haar werkgever op deze manier met een omweg alsnog aan medische informatie komt. Maar kan Mieke dan weigeren om deel te namen aan de studiedag? En wat zijn dan de consequenties?

Er valt nog geen uitspraak over te doen omdat er geen inhoudelijke (rechts)zaken over zijn geweest

Op dit moment valt er nog geen duidelijke uitspraak te doen over de vragen van Mieke, omdat er hier nog geen inhoudelijke (rechts)zaken over zijn geweest. Het zal ook per werkgever verschillen hoe hierop wordt gereageerd.

Afwegen belangen

Het arbeidsrecht wordt echter beheerst door principes van redelijkheid en billijkheid. De kans is daarom groot dat dit in de praktijk uiteindelijk zal neerkomen op het afwegen van belangen. Weegt het belang dat Mieke hecht aan dit onderdeel van haar privacy zwaarder dan het belang van de werkgever bij de aanwezigheid van Mieke bij een studiedag? Dit zal per situatie moeten worden getoetst. In dit geval zal meewegen dat haar werkgever haar in principe niets vraagt en dat de externe locatie vanwege de privacy wetgeving (AVG) geen informatie met de werkgever mag delen. Ook zal ongetwijfeld een rol spelen dat het vragen van een coronatoegangsbewijs vanwege de coronapandemie op dit moment de voorgeschreven praktijk is.

AOb-leden kunnen met hun individuele vragen terecht bij onze medewerkers. Word lid! 

Meer nieuws