Beeld: Techniekbeeldbank.nu

Corona-protocol mbo: voorrang voor praktijk en examinering

Bij de heropening van het mbo, vanaf 15 juni, moet voorrang worden gegeven aan de onderdelen van het onderwijs die niet of moeilijk online kunnen worden aangeboden. Zoals praktijklessen en examinering.

In het mbo mogen de gebouwen vanaf 15 juni iets verder worden opengesteld, zo maakte het kabinet vorige week bekend. Dat openstellen dient wel onder strikte voorwaarden te gebeuren en daarom hebben werkgevers en vakbonden een protocol opgesteld. Het protocol bevat een aantal algemene richtlijnen die op schoolniveau nader kunnen worden ingevuld.

Twintig

Volgens het protocol kunnen de gebouwen open voor maximaal 20 procent van de medewerkers en studenten die daar regulier aanwezig zouden zijn. Bij het fysieke onderwijs ligt de focus op activiteiten die niet of moeilijk online kunnen worden aangeboden, zoals praktijklessen en toetsing. Ook ligt de nadruk op onderwijs aan de studenten die in 2020 een diploma willen en kunnen halen.

Verder blijft er aandacht voor kwetsbare studenten: wie niet thuis kan studeren is welkom in het gebouw en kan een werk- of studieplek gebruiken.

‘De combinatie van onderwijs op afstand én onderwijs op locatie levert een forse verhoging van de werkdruk op’

Volgens het protocol moet de werkdruk voor de medewerkers in de gaten worden gehouden. ‘Met name de combinatie van onderwijs op afstand én onderwijs op de schoollocatie levert een forse verhoging van de werkdruk op.’ Ook lijkt het geen haalbare zaak om alle geplande activiteiten, al dan niet in alternatieve vorm, doorgang te laten vinden. ‘Het is zaak om hierover op basis van goed overleg afspraken te maken met teams en de ondernemings- en studentenraad’, zegt het protocol.

Risicogroepen

Personeelsleden die behoren tot medische risicogroepen – of die een familielid hebben dat tot zo’n risicogroep behoort – krijgen het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie. Al is de uiteindelijke keuze aan de medewerker, in overleg met de werkgever.

Studenten die behoren tot een risicogroep, of die een gezinslid hebben dat tot zo’n groep behoort, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van studenten of hun ouders, in overleg met de school. Verder kan het niet zo zijn dat enkel en alleen de gevolgen van de Covid-19 crisis leiden tot een negatief bindend studieadvies.

Openbaar vervoer

Om het openbaar vervoer niet te belasten is afgesproken dat fysiek onderwijs niet tijdens spitstijd zal beginnen of eindigen. “Die laatste afspraak is in de praktijk nogal lastig. En ik vraag me af of het in alle gevallen mogelijk of noodzakelijk is om al het onderwijs tussen elf uur ’s ochtends en drie uur ’s middags te plannen”, zegt AOb-bestuurder Tamar van Gelder. “Maar gelukkig kunnen scholen hier zelf aanvullende afspraken over maken met de regionale vervoerders. Ik denk dat dit protocol een goed uitgangspunt vormt voor het langzaam verder openen van het mbo.”

 

Meer nieuws