Mr'en en or'en hebben instemmingsrecht bij de besteding van het NPO-geld.
Mr'en en or'en hebben instemmingsrecht bij de besteding van het NPO-geld.

Beeld: Handreiking AOB

Controleer en kijk mee met de verdeling van het NPO-geld

Medezeggenschapsraden en ondernemingsraden in het mbo en hoger onderwijs kunnen invloed uitoefenen op hoe het geld uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt ingezet binnen de instelling. Download onze handreikingen en verspreid ze onder je collega’s.

In februari kondigen demissionair Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven aan dat er 8,5 miljard euro voor het hele onderwijs komt om de achterstanden vanwege corona weg te werken. Een deel van het geld, 2,7 miljard euro, is bedoeld voor het mbo, hbo en wo. Het gaat incidenteel geld, alleen bij deze sectoren is een klein deel wel structureel vanwege de hogere studentaantallen.

De AOb wil mr’en en or’en helpen om invloed uit te oefenen. Download daarom de handreiking voor het mbo via deze link. Die van het hbo vind je hier. In de handreiking vind je overwegingen voor medezeggenschap. Een belangrijke eerste stap is om te kijken hoeveel geld jouw instelling krijgt. Mr’en en or’en hebben altijd instemmingsrecht op de keuze hoe het geld wordt besteed. Dit geldt ook voor formatieve keuzes.

Meer weten? De AOb heeft een speciale pagina Nationaal Programma Onderwijs. Deze pagina vullen we steeds aan.

Meer nieuws