Beeld: Typetank

Contributie AOb-lidmaatschap geïndexeerd

De contributie voor het AOb-lidmaatschap gaat per 1 januari 2023 omhoog. Het gaat om een indexatie van 75 cent voor werkende leden.

De algemene vergadering van de AOb heeft de nieuwe contributiebedragen vastgesteld. Werkende AOb-leden gaan vanaf volgend jaar 75 cent per maand meer betalen voor hun lidmaatschap.

De indexatie is nodig vanwege de gestegen prijzen en geldt voor alle lidmaatschappen. Leraren, ondersteuners vanaf schaal 9, directeuren en zzp’ers betalen vanaf 1 januari 2023 in totaal 19,10 euro per maand om lid te zijn van de AOb.

Lagere salarissen

Leden met een salaris beneden het minimumloon en onderwijsondersteuners tot en met schaal 8 betalen voortaan 55 cent meer waardoor de contributie voor deze groep uitkomt op 13,70 euro per maand. Bij gepensioneerde leden van de AOb wordt vanaf 1 januari 11,20 euro per maand afgeschreven, een verhoging van 45 cent.

Tabel met contributiebedragen:

Categorie 1 januari 2023 Huidige prijs
Leraar, oop’er vanaf schaal 9, directie en zzp’er 19,10 euro 18,35 euro
Indien salaris beneden minimumloon 13,70 euro 13,15 euro
Onderwijsondersteuner tot en met schaal 8 13,70 euro 13,15 euro
Gepensioneerd 11,20 euro 10,75 euro
Gepensioneerd inkomen beneden minimumloon 7,10 euro 6,80 euro
Uitkeringsgerechtigd 11,20 euro 10,75 euro
Buiten het onderwijs 11,20 euro 10,75 euro

 

Werkende leden kunnen jaarlijks een groot deel (30 tot 50 procent) van hun contributie terugvragen. 

Meer nieuws