Compensatie voor misgelopen ww-uitkering

De AOb heeft samen met andere bonden gezorgd dat de berekening van het dagloon is gerepareerd per 1 december 2016. Het dagloon bepaalt hoe hoog de ww-uitkering is als je werkloos wordt. Na een grote wijziging in 2015 werden flexwerkers, starters en zieken benadeeld. Zij krijgen een eenmalige compensatie.

Voor de wijziging hield het UWV bij een ww-uitkering rekening met mensen die ziek waren en daardoor niet een volledig loon kregen in het jaar voordat ze werkloos werden. Of niet alle dagen van het jaar hadden gewerkt, omdat ze starter of flexwerker zijn. “Daar werd een uitzondering voor gemaakt”, zegt AOb-beleidsmedewerker Anissa Khattabi.

Hoofdregel voor iedereen

Na de wijziging deed het UWV dat niet meer. “De hoofdregel voor het berekenen van het dagloon werd: het loon gedeeld door 261 dagen. Deze regel gold voor iedereen.” Voor starters en flexwerkers die niet alle maanden loon hadden, was het delen door 261 dagen nadelig. Ze kregen een lagere ww-uitkering. Bij mensen die ziek waren voor hun werkloosheid ging het UWV uit van 70 procent van het loon, terwijl ze dat voor de wijziging niet deden.

De bonden waren hier boos over. Daarom repareerde minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken het dagloon per 1 december 2016. Voor flexwerkers en starters tellen nu bij de berekening alleen de dagen waarop ze hebben gewerkt. Khattabi: “Dit is nog beter dan voor de wijziging.” Bij zieken wordt er gekeken naar het jaar voor de eerste ziektedag. Vaak is het loon dan hoger.

Eenmalige compensatie

Heb jij voordat je werkloos werd tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 een lager salaris ontvangen wegens ziekte of omdat je niet in alle maanden loon had? Dan krijg je eenmalig een compensatie vanaf 1 april 2017.

Khattabi: “De AOb vond deze reparatie alleen nog niet genoeg.” De reparatie voor de groep zieken geldt namelijk alleen voor mensen die twee jaar ziek zijn en dan de ww instromen omdat ze niet in aanmerking komen voor een wia-uitkering. Khattabi: “Wij hebben leden die korter ziek zijn. Bijvoorbeeld vijftien maanden, dan weer aan het werk gaan en alsnog werkloos raken door iets anders dan ziekte. De AOb wilde dat Asscher voor deze mensen de reparatie liet meetellen. Dat gaat waarschijnlijk gebeuren. Er ligt een ontwerpbesluit waarin staat dat ook voor deze mensen een reparatie komt per 1 maart 2018.”

Meer nieuws