Beeld: Typetank

Juridisch advies: Collega’s krijgen ongelijk betaald voor hetzelfde werk

Na herhaaldelijk verzoek om functiewaardering, komt een mbo-medewerker erachter dat collega’s in dezelfde functie beter betaald krijgen. De werkgever past het loon aan, maar de medewerker wil ook looncompensatie en roept daarvoor de hulp van de AOb in.

Na twee jaar detachering wordt Afiya Song in 2017 voor vast aangenomen bij een roc in Noord-Brabant. De functie was bij haar aanstelling nog niet beschreven in het functiehandboek, omdat dit nog om een pilot ging. De werkgever heeft deze pilot niet besproken met het medezeggenschapsorgaan van de school, wat eigenlijk wel had gemoeten.

Afiya heeft bij haar aantreden steeds gevraagd om een waardering van haar takenpakket als geheel. In 2018 zijn er twee nieuwe collega’s aangenomen in dezelfde ‘functie’ als Afiya, maar zij zijn hoger ingeschaald. Afiya heeft dit via de wandelgangen vernomen en heeft haar werkgever daar toen mee geconfronteerd. Ze kreeg eerst nul op haar rekest, maar later ontving ze wel een eenmalig bonus voor haar inzet en goede presteren.

Schaal hoger

Uiteindelijk heeft de werkgever in 2020 een functiewaardering uitgevoerd waaruit bleek dat het geheel aan taken inderdaad met een schaal hoger moet worden gewaardeerd dan de schaal waarin Afiya zat. De werkgever heeft haar loon toen aangepast naar de hogere schaal.

Afiya meldde zich vervolgens bij mij, jurist van de AOb, om namens haar een loonvordering in te stellen. De cao-mbo verplicht werkgevers om alle aanwezige functies binnen de organisatie te waarderen. Doordat de werkgever deze verplichting heeft geschonden, is Afiya loon misgelopen.

Gelijke arbeid

De werkgever stelde zich in eerste instantie op het standpunt dat het takenpakket een pilot betrof en het roc daardoor niets kon worden verweten. Het was namelijk nog niet bekend aan welke schaal de functie moest worden gekoppeld en zij is in 2017 zelf akkoord gegaan met het lagere loon. Hierop antwoordde ik dat Afiya bij haar aantreden vrijwel onmiddellijk heeft verzocht om een functiewaardering. Daarnaast wees ik de werkgever erop dat bij gelijke arbeid, in de basis gelijk loon moet worden uitgekeerd. Verder heb ik aangegeven dat voor deze pilot geen overleg heeft plaatsgevonden met het medezeggenschapsorgaan en de juridische geldigheid van het besluit voor die pilot kan worden betwist.

Uiteindelijk gaven de argumenten de doorslag en ontstond er een opening waarbij de werkgever bereid was om een flink deel van het misgelopen salaris te compenseren in de vorm van een eenmalige uitkering, met inbegrip van het corrigeren van de opgelopen pensioenschade, 8 procent vakantietoeslag en 8,3 procent eindejaarsuitkering.

Deze rubriek is gebaseerd op de ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen. AOb-leden krijgen hulp van onze juristen. Bekijk de voorwaarden op onze lid-worden pagina. 

Meer nieuws