Beeld: Typetank

Check hoeveel NPO-geld jouw school krijgt

Onderwijspersoneel uit het primair en voortgezet onderwijs kan vanaf vandaag via een tool zien hoeveel geld hun school in het nieuwe schooljaar ontvangt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Dat heeft demissionair onderwijsminister Arie Slob vandaag bekendgemaakt. In een brief van de minister aan de scholen staan ook de bedragen per leerling en per onderwijssector genoemd. Zo krijgt het basisonderwijs zo’n 700 euro per leerling op de rekening gestort. Dat geldt ook voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen op middelbare scholen en voor vmbo-leerlingen in de eerste twee leerjaren. Het speciaal onderwijs ontvangt ruim 1000 euro per leerling, net als het praktijkonderwijs en middelbare scholen voor vmbo-leerlingen in het derde of vierde leerjaar. Het voortgezet speciaal onderwijs krijgt 1400 euro per leerling.

Minister Slob: ‘Het is niet de bedoeling dat het bestuur zonder overleg besluiten neemt of financiële middelen verdeelt’

Precieze bedrag

Met de tool kan onderwijspersoneel snel zien hoeveel geld er naar hun school komt. Een Excel-bestand maakt de aanvullende bekostiging zichtbaar die vanuit het NPO beschikbaar is om de corona-achterstanden weg te werken. Ook zien scholen met veel leerlingen die een risico hebben op onderwijsachterstanden daar het juiste bedrag. Deze scholen ontvangen meer geld. Het bedrag dat de tool laat zien staat los van de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en extra hulp in de klas. Het bedrag is gebaseerd op de voorlopige leerlingtelling van 2020.

Eindexamen

In augustus komt het ministerie nog met een andere tool voor het voortgezet onderwijs. Daarin zullen onder meer de bedragen staan die middelbare scholen krijgen voor de ondersteuning van eindexamenkandidaten en de compensatieregeling voor scholen in Noord-Nederland.

Instemmingsrecht

In zijn brief onderstreept Slob nogmaals dat het ‘van groot belang is’ dat schoolleiders, docenten en ondersteunend personeel samen een plan maken. ‘Het is niet de bedoeling dat het bestuur zonder overleg besluiten neemt of financiële middelen verdeelt’, zo schrijft de minister. De AOb maakte eerder al een folder met tips voor mr’en omdat die instemmingsrecht hebben. Klik hier voor de handreiking primair onderwijs. Die voor het voortgezet onderwijs vind je via deze link. 

Kijk ook op de speciale pagina over het Nationaal Programma Onderwijs

Meer nieuws