Mbo'ers stromen minder vaak door naar hbo, aldus het CBS.
Mbo'ers stromen minder vaak door naar hbo, aldus het CBS.

Beeld: Pixabay

CBS: Doorstroom mbo-hbo sinds 2005 gedaald

Het aandeel mbo-4 studenten dat doorstroomt naar een hbo-opleiding is gedaald van 42 procent in 2005 naar 35 procent in 2016. Mbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond stromen verhoudingsgewijs vaker door naar het hbo.

Dat blijkt vandaag uit een bericht van het CBS. 45 procent van de niet-westerse mbo’ers met een niveau 4-diploma stroomde in 2016 door naar het hbo. In 2005 was dat 55 procent. Van de autochtone mbo 4-studenten maakte anderhalf jaar terug 34 procent de stap naar een vervolgopleiding, in 2005 was dat 40 procent.

Eenmaal op het hbo doen mbo’ers met een niet-westerse achtergrond het beduidend slechter: amper drie van de tien studenten die in 2011 een voltijdse hbo-opleiding startten hadden na vijf jaar hun diploma op zak. Bij autochtone oud-mbo’ers was dat de helft.

Onderbroken

De dalende trend werd in 2012 onderbroken door een korte stijging in 2013 en 2014. Toen hing de invoering van het leenstelsel (in 2015) al in de lucht en kozen studenten er bewust voor om nog nét onder de oude regels met een studie te starten.

In 2015 zakte de mbo-doorstroom naar het hbo duidelijk in. De dip was relatief het sterkst onder allochtone studenten. In 2016 gaat de lijn weer voorzichtig omhoog.

Succesvoller

Uit eerder CBS-onderzoek bleek vorig jaar dat mbo’ers uit een gezin met een hoger inkomen vaker doorstromen naar het hbo en daar succesvoller zijn dan mbo’ers uit gezinnen met midden- of lagere inkomens.

De cijfers van het CBS zeggen op zichzelf niets over het aantal allochtone studenten in het hoger beroepsonderwijs. De Vereniging Hogescholen becijferde twee jaar terug dat het aandeel studenten met een migratie-achtergrond de voorgaande tien jaren is toegenomen. Ook in 2015 zette die ontwikkeling zich door.

 

Meer nieuws