AOb-onderhandelaar Eugenie Stolk wil jouw mening over een concept-afspraak voor de nieuwe cao-po.
AOb-onderhandelaar Eugenie Stolk wil jouw mening over een concept-afspraak voor de nieuwe cao-po.

Beeld: Pixabay

Cao primair onderwijs: Team aan zet bij werkverdeling

Het lerarenteam krijgt een hoofdrol bij welke taken er op school worden gedaan en hoe deze onderling worden verdeeld. Dat kan een belangrijke afspraak worden in de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Eugenie Stolk, cao-onderhandelaar namens de AOb, wil weten of zij hiermee op de goede weg is. Vul nu de peiling in!

“De huidige regelingen voor de verdeling van lessen en taken laten te veel ruimte voor onduidelijkheid”, zegt Stolk. “Wij willen daarom graag helder vastleggen dat het team, in overleg met de schoolleider, bepaalt welke taken er moeten worden uitgevoerd en hoe deze worden verdeeld. Ook moet het team kunnen besluiten hoe de lessen worden verdeeld, hoeveel tijd er aan voor- en nawerk wordt besteed en wanneer zij op school aanwezig moeten zijn.”

Peiling

Stolk roept de AOb-leden op om de voorgestelde denkrichting goed door te nemen en de peiling in te vullen. “Dit is een heel belangrijk onderdeel van de cao en daarom willen we het tussentijds aan de leden voorleggen. Voordat we verder onderhandelen over de nieuwe cao, willen we graag weten of we op de goede weg zijn.”

“Voordat we verder onderhandelen over de nieuwe cao, willen we graag weten of we op de goede weg zijn”, zegt AOb-bestuurder Eugenie Stolk

De inzet van de AOb en FNV op dit onderdeel was ook dat het team een beslissende rol moest hebben in het taakbeleid. Ook wilden we af van de onduidelijke afspraken rond de 40-urige werkweek en twee verschillende modellen van taakbeleid. Met deze richting worden die punten gerealiseerd. De peiling kan worden ingevuld tot 16 april 24.00 uur. De uitslag wordt natuurlijk via de AOb-media bekendgemaakt.

Het voorstel

Cao-partijen vinden het van belang dat in de onderwijssector professionele ruimte wordt benut en de professionele dialoog meer en beter gevoerd wordt. Daarom zijn we op zoek geweest naar afspraken die juist die professionele dialoog stimuleren en faciliteren. Als uitwerking hiervan vinden de cao-partijen  het belangrijk dat het team het voortouw neemt bij het opstellen van een werkverdelingsplan in de school.

We zijn tot de volgende concept-afspraken gekomen:

 • Besturen zijn en blijven verantwoordelijk voor het bestuursformatieplan en meerjarenformatiebeleid;
 • Dit beleid vormt het kader waarbinnen het team op school het werkverdelingsplan opstelt. De schoolleider is daarbij de schakel tussen het bestuur en het team;
 • De schoolleider zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt alvorens het gesprek over het werkverdelingsplan wordt gevoerd;
 • Bij de verdeling van de werkzaamheden wordt   per voltijdsmedewerker uitgegaan 1659 uur;
 • Het team bepaalt vooraf  hoe vastgesteld wordt dat er voldoende draagvlak is voor het op te stellen plan;
 • In het werkverdelingsplan worden onder andere de verdeling van de groepen over de leraren de verhouding tussen lesgebonden en overige taken, welke overige taken je als team op school verzorgt, de tijd voor voor- en nawerk, de tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel, de pauzes, de aanwezigheid op school en de besteding van de werkdrukmiddelen vastgelegd;
 • De schoolleider legt de gemaakte afspraken vast in het werkverdelingsplan en legt deze ter instemming voor aan de P-MR;
 • Het werkverdelingsplan is het uitgangspunt voor de inzet van de individuele werknemer;
 • De schoolleider toetst of de gemaakte afspraken redelijk zijn voor die individuele werknemer en passen binnen de omvang van het dienstverband;
 • Met wederzijds goedvinden kan worden afgesproken dat de medewerker meer dan 940 uur lesgevende taken heeft, met inachtneming van de totale 1659 uur;
 • Indien het overleg met de medewerker niet tot overeenstemming leidt, waardoor er een onwerkbare situatie ontstaat op school, stelt de schoolleider de inzet van de medewerker vast.

De 40-urige werkweek wordt uitsluitend gebruikt als juridische verankering van de arbeidsduur. Deze formele arbeidsduur wordt gebruikt voor de vaststelling van de werktijdfactor, het salaris en het verlof.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER