Cao primair onderwijs opgezegd, weg vrij voor acties

De AOb en de andere onderwijsbonden hebben de lopende cao voor het primair onderwijs opgezegd. Hiermee wordt voorkomen dat de cao stilzwijgend wordt verlengd en er een juridische belemmering ontstaat voor het voeren van acties.

In de huidige cao voor het primair onderwijs – die van kracht blijft tot en met 30 september van dit jaar – is bepaald dat de overeenkomst drie maanden voor het verstrijken van de looptijd moet worden opgezegd om verlenging te voorkomen. AOb, CNV Onderwijs, AVS, FNV Overheid en FvOv namen geen risico en stuurden hun opzegging 28 juni al naar de werkgeversorganisatie. De PO-Raad bevestigde de brief met een eigen opzegging. De in de overeenkomst gemaakte afspraken werken overigens nog twee jaar door.

De stap oogt op het eerste gezicht klein, maar is noodzakelijk om de risico’s van een mogelijk stakingsverbod in het primair onderwijs in te perken: bij een lopende cao is het immers lastig om te claimen dat er een loonconflict is.

PO-front

Als ‘PO-front’ voeren de werkgevers op dit moment samen met ‘PO in actie’, de AOb en andere vakbonden actie tegen de hoge werkdruk en de salarisachterstand in het primair onderwijs ten aanzien van andere sectoren. Er wordt een forse investering geëist van een volgend kabinet om te voorkomen dat het lerarentekort de komende jaren de kwaliteit van het primair onderwijs de komende jaren verder onder druk komt te staan.

Om de eisen kracht bij te zetten, gingen op 27 juni bijna alle basisscholen een uur later open en werd een eerste manifestatie georganiseerd op het Haagse Malieveld. Daar kwamen naar schatting vierduizend mensen op af. De petitie van het PO-front werd bij deze gelegenheid aangeboden aan een delegatie Tweede Kamerleden. Op dat moment had het PO-front bijna 352 duizend steunbetuigingen ontvangen.

Komt een nieuwe regering niet tot een akkoord waarin serieuze stappen worden gezet, dan worden de acties in het primair onderwijs scherper en zijn stakingen niet uitgesloten.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER