De loonkloof met het voortgezet onderwijs mag absoluut niet oplopen
De loonkloof met het voortgezet onderwijs mag absoluut niet oplopen

Cao-onderhandelingen basisonderwijs gestopt – hier de details

De onderhandelingen voor een nieuwe cao-po zijn op woensdag 26 juni aan het einde van de dag gestopt. Het loonbod van werkgeversorganisatie PO-raad bleek te ver van de inzet van de onderwijsvakbonden af te staan. Het lukte niet om nader tot elkaar te komen.

Een redelijke salarisverhoging is volgens de AOb noodzakelijk om de loonkloof ten opzichte van het salaris in het voortgezet onderwijs niet verder te laten groeien. Daarbij was de inzet van de AOb 5 procent voor 2019. Voor ons als AOb gold als absolute bodem dat minimaal de ruimte die de werkgevers vanuit het kabinet gefinancierd krijgen ingezet moest worden.

Loonbod

Die ruimte was vanaf 1 maart 2019 3 procent, en voor 2020 ook geschat op 3 procent. Het bod van de PO-raad bleef daar ruim onder. De werkgevers boden 2,5 procent met ingang van 1 september 2019, daarna vanaf 1 april tot 1 november 2020 slechts 1,1 procent.

Dat we nu niet tot afspraken komen is heel vervelend. Er is veel tijd gestoken in het vernieuwen van de voorbeeldfuncties voor directeuren, adjunct-directeuren en onderwijsondersteuners. Die vernieuwing kan nu dus nog niet worden doorgevoerd. Verder lagen er conceptafspraken over een individueel scholingsbudget voor alle medewerkers en het vernieuwen/vereenvoudigen van enkele hoofdstukken in de cao zodat deze beter leesbaar en toepasbaar zou worden.

Teleurgesteld

Cao-partijen wisten vooraf dat er nog geen extra geld beschikbaar was vanuit het kabinet. De inzet was om toch te kijken welke afspraken er binnen de beschikbare middelen wél mogelijk waren.

Daarbij was voor de AOb belangrijk dat de loonkloof met het voortgezet onderwijs absoluut niet mocht oplopen. De loonafspraken vormden dus een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen. We zijn teleurgesteld dat juist op dit deel de werkgevers niet bereid waren alle ruimte door te zetten naar het personeel dat elke dag het primair onderwijs voor alle kinderen in Nederland verzorgt. Met het nijpende lerarentekort (en ook tekort aan onderwijsassistenten en directeuren) is het belangrijk dat het primair onderwijs als sector de verantwoordelijkheid neemt om een zo aantrekkelijk mogelijke sector te zijn. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden bij.

Wat betekent dit?

De afspraken van de cao die op 1 maart jongstleden afliep gelden nog steeds.
Nu de PO-raad niet in staat is de volgens ons noodzakelijke financiële middelen te bieden, herhalen wij onze oproep aan de werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen en om de ruimte die er is één-op-één door te zetten naar het onderwijspersoneel. Daarnaast blijven we bij het kabinet aandacht vragen voor de loonkloof. Om goed primair onderwijs te garanderen voor de toekomst is het van groot belang dat de regering investeert in onderwijs!

Na de zomer gaan de acties door!

Meer nieuws