De cao mbo is aangepast op technische punten: het minimumloon is verhoogd en er zijn afspraken over wisseling van werklocatie gemaakt.
De cao mbo is aangepast op technische punten: het minimumloon is verhoogd en er zijn afspraken over wisseling van werklocatie gemaakt.

Beeld: Typetank

Cao mbo aangepast op technische punten

Er is een nieuwe kortlopende cao in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In deze cao hebben de bonden en de werkgeversorganisatie MBO-raad vooral technische zaken aangepast. Dit was nodig vanwege nieuwe wetgeving of vanuit eerdere afspraken. “Het is een tussencao”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel.

De nieuwe cao loopt van 1 december 2021 tot en met 1 mei 2022 en er staan geen afspraken in over loon. Het is een cao waarin bijna alleen technische aanpassingen zijn gedaan. De Moel: “Over loon kunnen we het nog niet hebben, want pas in het voorjaar -meestal in april- van 2022 maakt het kabinet bekend wat de loonruimte is. Op dat moment kun je erover onderhandelen, bij de volgende cao-ronde zullen we dus wel een loonsverhoging afspreken waarbij we gebruikmaken van de hele loonruimte uit 2022.”

‘Over loon kunnen we nog niet onderhandelen, want pas in april 2022 maakt het kabinet bekend wat de loonruimte is’

Opzeggen

Eerder zegden de bonden de huidige cao -die loopt tot 1 december 2021- op. Ze deden dit omdat ze niet wilden dat de cao automatisch met 7,5 maand zou worden verlengd en precies voor de zomervakantie in 2022 zou aflopen. Het is voor instellingen wegens vakanties onhandig nieuwe afspraken in de zomer door te voeren.

Ook hoopten de partijen dat er in de tussentijd een nieuw kabinet was met duidelijke investeringen voor het mbo. Dat kabinet is er nog niet, maar ondertussen zijn er wel gesprekken gevoerd over noodzakelijke investeringen in het mbo. Daarnaast trad nieuwe wetgeving in werking die technische aanpassingen in de cao vereist.

Fusies en nieuwe werklocaties

De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs maakt het voor mbo-instellingen en vo-scholen makkelijker om te fuseren. Deze wet is onlangs aangenomen in de Eerste Kamer en daarmee definitief. “De wet kan betekenen dat er meer fusies komen”, zegt De Moel. “Dat heeft invloed op de wisseling van werklocatie bij werknemers: werkte je eerst in Woerden, dan kan dat bijvoorbeeld wisselen naar Gouda en kan het meer reistijd betekenen.”

In de cao is vastgelegd dat werkgevers schriftelijk duidelijk moeten maken dat er in ‘alle redelijkheid’ een belangafweging is gemaakt bij de wisseling van locatie. Ze moeten bijvoorbeeld kijken naar reisafstand, privéomstandigheden en werktijden. Werknemers die het oneens zijn met het besluit kunnen bezwaar aantekenen bij de Commissie van de Beroep, in uitbreiding op eerdere mogelijkheden.

Werkgevers moeten schriftelijk duidelijk maken dat er in ‘alle redelijkheid’ een belangafweging is gemaakt bij  wisseling van werklocatie

Minimumloon

Verder is het minimumloon in het mbo verhoogd. Het minimum maandsalaris wordt per 1 december 2021 verhoogd naar 1935 euro bruto (14 euro per uur). Deze aanpassing komt terug in de functieschalen 1 tot en met 5 en is een uitwerking van eerdere afspraken uit de vorige cao.

Peilen

AOb-onderhandelaar De Moel legt deze cao positief voor aan de achterban. Alle mbo-leden ontvangen vandaag een mail waarin ze hun mening over deze cao kunnen geven. De peiling loopt tot 8 december 12.00 uur. De AOb-sectorraad neemt het finale besluit en komt volgende week bij elkaar. De Moel: “We hoopten dat er al een nieuw kabinet zou zijn. Dat is er niet en er zijn nog geen extra investeringen in het mbo. In deze cao is daarom alleen geregeld, wat er geregeld moest worden. Vooral technische aanpassingen.”

AOb-onderhandelaar De Moel legt deze cao positief voor aan de achterban

Nieuwe inzet

Na de kerstvakantie gaat de AOb-bestuurder bij de leden te rade voor de nieuwe cao-inzet volgend jaar. “We gaan het dan wel hebben over salarisverhoging en onderwerpen die we verder uitwerken, zoals duurzame inzetbaarheid, zwangerschapsverlof en woon-werkverkeer in combinatie met het thuiswerken.”

Lees alle afspraken en details in het onderhandelaarsakkoord via deze link. Maandag 6 december beantwoordt AOb-bestuurder Henrik de Moel om 16.00 uur online vragen over het akkoord. Wil jij een vraag stellen of meer informatie? Schrijf je in via onze agenda.

Meer nieuws