Onderwijswethouder Marjolein Moorman trekt 11,4 miljoen euro uit om de kansengelijkheid te stimuleren. Ze zet onder meer in op brede brugklassen.
Onderwijswethouder Marjolein Moorman trekt 11,4 miljoen euro uit om de kansengelijkheid te stimuleren. Ze zet onder meer in op brede brugklassen.

Beeld: Gemeente Amsterdam

Bonus voor brede brugklas in Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat 11,4 miljoen euro inzetten om de kansenongelijkheid aan te pakken. Onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) wil dit onder meer doen door scholen met een brede brugklas, waar leerlingen van verschillende onderwijsniveaus inzitten, een bonus aan te bieden. Ook wil ze dat kinderopvangorganisaties, voorscholen en basisscholen intensief samenwerken zodat er soepelere overgangen zijn.

Deze week maakte Moorman haar nieuwe actiepunten bekend met een beleidsdocument. ‘Naast heel veel moois biedt de stad ook uitdagingen voor het onderwijs. De verschillen tussen mensen in de stad zijn soms groot’, zo schrijft de onderwijswethouder. ‘Om groeiende verschillen tussen ontwikkeling van kinderen te verkleinen is het noodzakelijk om ook te kijken naar de belemmeringen in het onderwijssysteem.’

Drempels verkleinen

Ze wil de kansenongelijkheid tegengaan door overgangen in het onderwijs soepeler te maken en drempels tussen onderwijstypes te verkleinen. Een brede brugklas, zodat leerlingen pas later een definitieve onderwijskeuze maken, is één van de actiepunten van Moorman. De gemeente trekt 950 duizend euro uit voor de ‘brede brugklas bonus’ en 600 duizend euro om de beeldvorming rondom brede scholen en brede brugklassen aan te pakken. ‘Dat kinderen al op hun twaalfde een schooltype kiezen en de drempels om te stapelen vergoot de kansenongelijkheid in het onderwijs’, zo schrijft de onderwijswethouder.

‘Dat kinderen al op hun twaalfde een schooltype kiezen en de drempels die er zijn om om te stapelen vergoot de kansenongelijkheid in het onderwijs’

Met de bonus kunnen scholen die nu nog homogene groepen hebben, hun brugklassen meer heterogeen maken waardoor leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar komen. Alleen scholen die minimaal drie onderwijsniveaus aanbieden – vmbo, havo en vwo – kunnen aanspraak maken op een bonus.

Brede brugklassen zorgen er daarnaast ook voor dat groepen leerlingen minder van elkaar gescheiden worden, zoals nu wel vaak het geval is. Volgens de wethouder groeit het aantal categorale scholen de laatste jaren, waardoor leerlingen minder met elkaar in contact komen.

Samenwerking

Naast de bonus voor brede brugklassen zet de gemeente Amsterdam in op een betere en vooral intensievere samenwerking tussen voorscholen, kinderopvangorganisaties, naschoolse opvang en basisscholen. ‘Alles in één school’, heet dit punt in het beleid. Als deze organisaties beter op elkaar aansluiten en werken vanuit één pedagogische-didactische visie, zorgen ze voor een soepele overgang.

Een ander onderdeel van de inzet is de ‘Familie School’, die het hele gezin ondersteuning biedt. Hierbij werkt de school samen met maatschappelijke organisaties. Acht basisscholen en één middelbare school in wijken met veel problemen, zoals armoede, taalachterstanden en opvoedproblemen, krijgen vier jaar lang geld om kansenongelijkheid tegen te gaan. ‘De Amsterdamse Familie School is een plek waar leerlingen breed leren en waar ouders intensief betrokken zijn. Vooral voor kinderen die van thuis minder meekrijgen, is er op school meer nodig dan alleen onderwijs.’

De 11,4 miljoen euro is beschikbaar vanaf dit jaar tot en met 2023.

Meer nieuws