De inzet voor de nieuwe cao-onderhandelingen in het mbo is bekend.
De inzet voor de nieuwe cao-onderhandelingen in het mbo is bekend.

Beeld: Typetank

Bonden zetten in op koopkrachtbehoud bij cao-onderhandelingen mbo

Koopkrachtbehoud voor alle werknemers in het mbo. Dat is één van de afspraken die de AOb vast wil leggen in de nieuwe cao. Ook carrièreperspectief is een belangrijk speerpunt: een LC-functie moet mogelijk zijn zonder de klas uit te gaan.

“Het worden pittige onderhandelingen”, geeft AOb-bestuurder Henrik de Moel toe die aan de onderhandeltafel zit. “Zeker in combinatie met de hoge inflatie en de verwachte loonruimte die te laag zal zijn. We moeten zorgen dat het beroep aantrekkelijk blijft. In het mbo is een groot tekort aan onderwijspersoneel, we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat mensen vanwege het geld ergens anders gaan werken.”

‘We moeten zorgen dat het beroep aantrekkelijk blijft’

Daarom zet de AOb met de andere bonden in op koopkrachtbehoud. Nu zijn vooral medewerkers in lagere schalen de dupe van de hoge inflatie. Daarom wil de AOb deze groepen maximaal compenseren.

Doorgroeien

Deze onderhandelingsronde is het carrièreperspectief een belangrijk onderwerp. De AOb vindt dat drie van de vijf leraren in 2025 in een LC-salarisschaal of hoger moet zitten. Het geld is hiervoor al beschikbaar. “Het is belangrijk dat je kan doorgroeien in de klas. Dat betekent dat leraren die goed functioneren een LC-schaal moeten bereiken, zonder dat ze daarvoor allerlei taken buiten de klas gaan vervullen”, zegt De Moel. De AOb wil landelijke afspraken maken in de cao om concurrentie zowel binnen als buiten het onderwijs tegen te gaan.

Drie van de vijf leraren moet in 2025 in een LC-salarisschaal of hoger zitten

Voor OBP-personeel dat steeds meer verantwoordelijkheden krijgt en daarvoor meer kennis nodig heeft, moet opnieuw gekeken worden naar een actuele beschrijving en waardering van hun functies. “Zij zijn net zo onmisbaar als leraren en moeten ook kunnen doorgroeien.”

Werkdruk

De onderhandelaren willen ook een afspraak maken om onderwijsteams te ondersteunen. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om hun jaartaak te laten doorrekenen om te kijken welke taken geschrapt moeten om de werkdruk te beteugelen. “Mochten onderwijsteams er niet uitkomen met de schoolleiding over de formatie of het schrappen van taken dan moeten zij dit kunnen laten doorrekenen.” Verder moeten werknemers meer te zeggen krijgen over hoe ze het persoonlijk budget willen inzetten en de mogelijkheid om dit te sparen over een aantal jaar. Het gaat dan om het compartiment van 1200 uur in de jaartaak.

Onderwijsteams moeten hun jaartaak kunnen laten doorrekenen

De Moel: “Een ander punt om de werkdruk te verlichten, is het recht op onbereikbaarheid. Vrije tijd is ook echt vrije tijd en dan hoef je niet te reageren op mails of whatsapp-verzoeken. Wij willen dat hier een cao-artikel over komt.” Ook willen de bonden de afspraak over de werkdrukplannen evalueren. Werken die plannen goed, is de vraag en helpen ze om de werkdruk of de beleving ervan te verminderen? De onderhandelaren nemen de uren die nodig zijn voor coördinatie, mail, team en apps onder de loep en kijken of deze in de jaartaak beschikbaar kunnen komen.

Long covid

Verder wil de AOb net als in de andere sectoren een compensatie voor collega’s die kampen met long covid. De werkgevers in het mbo moeten een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten met volledige dekking. In deze cao willen de bonden ook nog andere afspraken verbeteren, zo moeten de reiskosten stijgen van 19 cent per kilometer naar 21 cent en moet het ouderschapsverlof ook op andere gezinsvormen van toepassing zijn dan alleen het traditionele.

De huidige cao loopt af op 1 juni 2023. De onderhandelaars willen een cao afspreken die geldt voor één jaar. AOb-bestuurder De Moel: “Het mbo is belangrijk, dat wordt door iedereen breed erkend. Daarbij passen nieuwe cao-afspraken die zorgen dat genoeg collega’s in het mbo komen werken en dat zittende collega’s behouden blijven.”

Bekijk de hele inzet in de brief van de bonden. Daarin vind je ook de eisen van de bonden specifiek voor starters en aanvullende eisen voor het ouderschapsverlof. De werkgeversorganisatie MBO-raad maakte vandaag ook de inzet bekend.

Sluit je aan bij de AOb.

Meer nieuws