Het ledenparlement van de FNV stemde vanmiddag in met de pensioendeal.
Het ledenparlement van de FNV stemde vanmiddag in met de pensioendeal.

Beeld: Typetank

Bonden stemmen in met uitwerking nieuwe pensioenstelsel

Het ledenparlement van de FNV heeft vanmiddag met ruime meerderheid ingestemd met de afspraken om het pensioenstelsel te vernieuwen. “Met de nieuwe regels worden de pensioenen toekomstbestendiger”, zegt AOb-pensioenadviseur Roelf van der Ploeg.

De FNV zat ook namens de AOb aan tafel om over de pensioendeal te onderhandelen. Al vorig jaar kwamen de bonden, werkgevers en overheid tot een pensioenakkoord waarin de doelen voor een nieuw pensioenstelsel stonden beschreven. Nu volgde op 12 juni een akkoord over de uitwerking met daarin de precieze afspraken na maanden onderhandelen. De achterban van CNV stemde half juni al in.

De nieuwe regels voor het pensioen gelden voor zo’n 10 miljoen werknemers, waaronder onderwijspersoneel. Pensioenfonds ABP, het fonds voor onder meer het onderwijs, krijgt ook met deze nieuwe regels te maken.

Beloftes

“Het is een grote vernieuwing”, zegt Van der Ploeg. “De belangrijkste aanpassing is dat er geen harde beloftes meer worden gedaan over het nominaal pensioen. We zeggen niet meer: jij krijgt 1000 euro per maand als je met pensioen bent, maar dat wordt een streven en zal afhangen van de opbrengsten van het pensioenfonds. In het nieuwe stelsel zie je hoeveel geld er in de pot zit, het aandeel pensioenvermogen en de verwachting welk pensioen daar tegenover staat.”

Pensioenfondsen kunnen makkelijker en eerder uitdelen als er genoeg geld is. Maar ze kunnen ook sneller korten als het minder goed gaat

De dekkingsgraden, het geld dat pensioenfondsen nu in kas moeten hebben om de pensioenen in de toekomst te betalen, worden er als dominante factor uitgehaald. Net als de afspraken over rekenrentes. Het betekent dat pensioenfondsen makkelijker en eerder kunnen uitdelen als er genoeg geld is. Maar ook dat ze sneller kunnen korten als het minder goed gaat. Nu zit er vanwege de opbrengsten in 2019 bijvoorbeeld veel geld in kas, maar kunnen ze de pensioenen niet verhogen omdat ze vastzitten aan afspraken over dekkingsgraden en rekenrentes.

“Dat is niet te verkopen. Gepensioneerden lopen fors achter terwijl pensioenfondsen nog nooit zo rijk zijn geweest.” Van der Ploeg laat wel weten dat de afspraak is dat als het slecht gaat in een jaar de klappen altijd verdeeld worden over de werkenden en de gepensioneerden en dat er ook buffers worden ingebouwd. “In de scenario’s lijkt het erop dat alle leeftijden er met dit nieuwe stelsel op vooruitgaan.”

Premies

Een andere nieuwe spelregel heeft te maken met de doorsneepremies. Nu betaalt iedereen dezelfde premie en krijgt vervolgens dezelfde pensioenopbouw. Dat wordt anders: afgesproken is dat werknemers dezelfde premies blijven betalen, maar wat deze premies opleveren aan verwacht pensioen verschilt per leeftijdsgroep en is dus niet meer standaard dezelfde pensioenopbouw. Het geld van jongeren kan langer renderen en zal dus naar verwachting een hoger pensioen opleveren.

Van der Ploeg noemt het goed dat de achterban van de FNV heeft ingestemd. “Dit is nodig voor een toekomstbestendig pensioen.” Op 22 juni stuurde minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en onderhandelaar namens de overheid een brief aan de Kamer. De uitwerking van de pensioendeal moet nu worden omgezet in wetgeving. Daarna zijn de pensioenfondsen aan de beurt. 1 januari 2026 is de uiterste datum dat alles ingevoerd moet zijn.

Meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden vind je in dit artikel waarin AOb-pensioenadviseur Roelf van der Ploeg uitleg geeft.
De reactie van Han Busker, FNV-voorzitter, op het instemmen van het ledenparlement lees je in dit nieuwsbericht. 

Meer nieuws