Bonden roepen op tot actie in het voortgezet onderwijs

De vakbonden in het onderwijs – AOb, FNV, CNV en FvOv – roepen gezamenlijk op tot actie in het voortgezet onderwijs. Kom naar de protestbijeenkomst op donderdag 25 mei, 17.00-17:30uur!

De AOb, FNV, CNV en FvOv willen dat het kabinet met voldoende geld over de brug komt om de lonen in het voortgezet onderwijs te verhogen. Dat is hard nodig om het beroep van leraar en ondersteuners aantrekkelijk te maken.

“Gisteren bleek uit het rapport De staat van het onderwijs dat de instroom van de lerarenopleidingen terugloopt, uitval te groot blijft en dat er een schrikbarend aantal vacatures open blijft staan”, zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. “Dat zijn collega’s die we allemaal missen. Het is ronduit schandalig dat het kabinet dan loonruimte biedt die ver achterblijft bij de inflatie. Dat kan gewoon niet. Het beroep van leraar en ondersteuner moet aantrekkelijker worden gemaakt.“

‘Ik roep al onze leden – en hun collega’s – op om in actie te komen’

Ook de werkgevers lijken niet afwijzend tegenover de acties te staan. “De werkgevers krijgen hun geld uit Den Haag”, zegt Evers. “En dat is te weinig om, in deze tijden van inflatie, de lonen fatsoenlijk te verhogen. Daarom zijn de werkgevers nu mét de vakbonden van mening dat er meer geld vanuit het kabinet nodig is.”

Examens

De actiebereidheid in het onderwijs neemt snel toe, signaleert Evers. Veel leden willen ook sneller in actie komen dan pas op 25 mei. “Maar tijdens de eindexamens zijn acties geen optie – die werken te verstorend”, zegt Evers. “De eerste actie die we gezamenlijk met alle bonden kunnen organiseren, is op 25 mei. Dat is tegen het einde van de examenperiode, en de actie is om vijf uur ’s middags. Zo ontzien we de examens zo veel mogelijk, en voeren we toch actie. Want dat is hard nodig.”

En bij deze ene actie zal het waarschijnlijk niet blijven. Evers: “Er is een heel duidelijk signaal nodig naar de politiek. De volgende stap is de eerste helft van juni – we bekijken nu alle opties.”

Tijden en plaatsen:

Op 25 mei van 17.00 tot 17.30 uur bieden we door heel het land onze protest-handtekeningen aan. Bij de lokale politiek en in Den Haag bij de landelijke politiek. Kom naar zo’n bijeenkomst en laat zien dat ook jij in actie komt voor een goede cao!

We organiseren in ieder geval protestbijeenkomsten in

• Den Haag (landelijke politiek)
• Amsterdam
• Zwolle
• Groningen
• Maastricht

De precieze locaties worden nog bekend gemaakt.

Wat kun je verder doen?

Daarnaast roepen we iedereen op om ook zelf in de eigen gemeente, regio of op de eigen school zo’n protestactie te organiseren. Als het kan met je bestuur of de lokale politiek. Daar hebben we deze handleiding voor gemaakt.

Hang verder zo snel mogelijk de actieflyer op in de personeelskamer van je school. En de handtekeningenlijst.

Kijk op de actiepagina voor nog meer informatie.

 

De details: wat willen we in deze cao?

 

Koopkrachtbehoud:

• Voldoende loonsverhoging voor iedereen
• Een vast bedrag waarmee de lonen worden verhoogd voor de mensen in lagere salarisschalen
• Goede afspraken voor starters en stagiaires, zoals een stagevergoeding van €750

Meer waardering voor het OOP:

• Meer scholingsuren voor oop’ers (83 uur in plaats van 40 uur)
• Conciërges die op afroep werken buiten reguliere tijden, moeten hiervoor extra betaald krijgen

Meer tijd voor lessen:

• Maximaal 22 lesuren per week (720 uur per jaar)
• De toezegging om toe te werken naar 20 lesuren per week (620 uur per jaar).
• Lessen boven de 22 uur krijgen een hogere opslagfactor. Een dag per week vrijgeroosterd bij 0,8-1,0 aanstelling.

 

Meer nieuws