Stakers bedankt! Het Malieveld stroomde vol uit protest tegen - onder meer - de loonkloof
Stakers bedankt! Het Malieveld stroomde vol uit protest tegen - onder meer - de loonkloof

Bron: AOb

Bonden en werkgevers bezig met dichten loonkloof in cao-po

Vakbonden en werkgevers in het primair onderwijs zijn druk bezig met het dichten van de loonkloof: het salarisverschil tussen het primair en voortgezet onderwijs. Deze operatie wordt op dit moment uitgewerkt als onderdeel van de cao-onderhandelingen primair onderwijs.

In het regeerakkoord, dat eind vorig jaar werd gepresenteerd, is vastgelegd dat de loonkloof wordt overbrugd. “Dit verschil in salarissen tussen werknemers in het basisonderwijs en hun collega’s in het voortgezet onderwijs is ons al heel lang een doorn in het oog”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers.

De vakbonden en werkgevers in het primair onderwijs maken het overbruggen van de loonkloof nu concreet bij de cao-onderhandelingen. “Hoewel het op het eerste gezicht een makkelijke opdracht lijkt, zitten aan deze overzetting nog wel de nodige technische haken en ogen. Die moeten in beeld gebracht worden”, zegt Roovers.

 

‘Om te zorgen dat de 150 duizend mensen in het basisonderwijs hetzelfde beloond worden als hun collega’s in het voortgezet onderwijs – dat is best een klus’

Zo is de cao primair onderwijs voor mensen in álle functies, dus ook voor ondersteuners. Roovers: “In totaal betreft het meer dan 150 duizend mensen, die in verschillende salarisschalen zitten en er niet allemaal even veel op vooruit zullen gaan. Om te zorgen dat iedereen straks hetzelfde beloond wordt als de collega’s in het voortgezet onderwijs – dat is best een klus.”

De liggen inmiddels verschillende berekeningen op tafel. Roovers: “Met deze berekeningen in de hand kunnen we op korte termijn het gesprek aangaan met onze nieuwe minister. We hopen het dichten van de loonkloof voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 geregeld te hebben.”

Check de huidige cao primair onderwijs

 

Meer nieuws