Annemieke van der Plaat is de nieuwe voorzitter van de Belangengroep Gymnasiale Vorming van de AOb.
Annemieke van der Plaat is de nieuwe voorzitter van de Belangengroep Gymnasiale Vorming van de AOb.

Beeld: Rob Niemantsverdriet

BGV wil nieuwe leerlijn voor gymnasium

De Belangengroep Gymnasiale Vorming (BGV) van de AOb heeft een nieuwe voorzitter. Annemieke van der Plaat volgt Math Osseforth op. “We bloeien, ook als je kijkt naar de leerlingaantallen.”

Wie is Annemieke van der Plaat?
“Jarenlang werkte ik als docent klassieke talen en later ook als vakdidacticus aan de universiteit van Leiden. Nu werk ik als zelfstandig vakdidacticus. Mijn bedrijf heet Metismatters, waarmee ik me richt op de allerlei thema’s rond de klassieke talen en op de problematiek rond hoogbegaafden. Ik word niet alleen blij van het werk in de klas, maar heb me ook altijd geïnteresseerd voor organisatie en ontwikkeling van het onderwijs.”

En nu dus voorzitter van de BGV?
“Ja, want ik vind het van groot belang op te komen voor de klassieke talen en de gymnasiale vorming. Zeker nu er krimp aankomt is het zaak deze vorming zo goed mogelijk overeind te houden op de 39 zelfstandige gymnasia en de circa 330 scholengemeenschappen met een gymnasiale afdeling. Dat lukt aardig: het buitenland kijkt met jaloezie naar ons gymnasiale onderwijs. We bloeien, ook als je kijkt naar de leerlingaantallen.”

Vertel eens over de verdiensten van je voorganger, Math Osseforth?
“Onder zijn voorzitterschap bracht de BGV het onderzoekrapport De Toren van Jenga uit (2011) en is de Gouden Standaard uitgewerkt (2014). Met hulp van deze standaard kunnen gymnasia en scholengemeenschappen beter duidelijk maken waarin ze zich onderscheiden van andere onderwijstypen. Eerder droeg hij zijn steentje bij in de verkenningscommissie klassieke talen, die in 2010 kwam met het eindrapport ‘Het geheim van de blauwe broer’. Hij riep ook het Lokon in leven, het Landelijk Overleg Klassiek Onderwijs, waarvan de BGV het voorzitterschap heeft.”

De blauwe broer?
“De woorden ‘caeruleus frater’ vertaal je letterlijk in ‘blauwe broer’. Maar wie is dat dan, waar gaat het over? De blauwe broer is Neptunus, de broer van Zeus. Het rapport uit 2010 gaat dankzij dit voorbeeld door het leven als ‘de blauwe broer.”

Wat kunnen we van de nieuwe voorzitter verwachten?
“We zijn in klassiek Nederland nu druk met curriculum.nu. Dit is het in het vorig voorjaar gestarte landelijke project om te komen tot een herziening van de kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Dankzij de inzet van onze vakvereniging, de VCN, heeft de minister van OCW de classici hierbij betrokken via een eigen ‘schaduw-volgteam’. Dat volgteam heeft voor de gymnasiale vorming ‘zeven grote opdrachten’ geformuleerd, elke opdracht beslaat een A-4tje.”

Te ambitieus of te abstract?
“De één zal zeggen ‘ambitieus’. De ander ziet alleen ‘wollige zinsneden’ staan, waar je alle kanten mee op kunt. Toch is dit alles nodig om tot goed uitgedachte leerlijnen op de gymnasia te komen. De komende tijd gaan we de producten van ons volgteam vertalen naar praktisch handelen in de klas. Docenten willen natuurlijk wel weten hoe ze een en ander in het dagelijkse werk handen en voeten moeten geven.”

Hoe gaan jullie dat aanpakken?
“We organiseren bijvoorbeeld po 28 november een conferentie over curriculum.nu in Utrecht. Gezien de enorme betrokkenheid van onze achterban, hebben we ruimte gehuurd voor pakweg 150 docenten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar ik voorzie een volle bak, want onze achterban wil altijd graag meedenken en -praten. Ik zie curriculum.nu als kans om de beoogde gymnasiumleerlijn te realiseren.”

De BGV-conferentie rond het thema curriculum.nu is op 28 november vanaf 13.45 uur in het vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht. Leden en niet-leden zijn van harte welkom. Meer informatie in de agenda op AOb.nl

Meer nieuws