De gemeenteraad in Almere wil dat leraren aan tafel zitten bij het bedenken van noodoplossingen voor het lerarentekort.
De gemeenteraad in Almere wil dat leraren aan tafel zitten bij het bedenken van noodoplossingen voor het lerarentekort.

Beeld: Typetank

‘Betrek leraren bij noodoplossingen lerarentekort’

De zeggenschap en inbreng van leraren is onmisbaar bij overleggen over noodoplossingen om het lerarentekort te bestrijden. Dat vindt de meerderheid van de Almeerse gemeenteraad.

De raad wil dat de onderwijswethouder zorgt dat de beroepsgroep een structurele en gelijkwaardige positie aan de overlegtafels krijgt.

Een motie die hiertoe oproept, werd onlangs met 33 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Zes partijen dienden de motie in: SP, BIJ1, GroenLinks, AP/OPA, PvdA en de Partij voor de Dieren. Een belangrijk signaal, zeker omdat Almere samen met de vier andere grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4), het meest last heeft van het lerarentekort.

Tekort

Onderzoeksbureau Centerdata geeft aan dat het lerarentekort in Almere 19,2 procent is van de totale werkgelegenheid in het primair en speciaal onderwijs samen. Het bureau gebruikt hiervoor peildatum 1 oktober 2022. Dit komt neer op een tekort van zo’n 237 voltijd medewerkers. Het lerarentekort is niet gelijk verdeeld binnen de stad. Zo is de nood groter in Almere Stad-West en Almere Poort dan in Almere Hout. Samen met de G4 overlegt Almere om het lerarentekort tegen te gaan. In 2019 spraken de steden noodmaatregelen af.

Aan tafel

Nu roept een meerderheid van de raad onderwijswethouder Roelie Bosch op om leraren te betrekken bij overleggen over de noodmaatregelen. “De motie is klip en klaar. Wij bepleiten dus dat de leraren mede aan tafel zitten om hun inbreng te geven. Nodig ze uit aan tafel als er gesprekken zijn tussen schoolbesturen en gemeente over het lerarentekort”, zei SP-raadslid Ellen van de Baan toen de motie werd behandeld. Het moet volgens haar niet over ‘de hoofden van de leraren heengaan’.

‘Door de beroepsgroep aan tafel te zetten krijg je werkbare oplossingen’

 

Een meerderheid van de gemeenteraad is het hier mee eens. Tijdens het bespreken van de motie eerder in maart zei onderwijswethouder Bosch dat ze de motie ‘overbodig’ vindt. Leraren zijn juist heel erg betrokken vindt zij, zeker bij het opstellen van het noodplan lerarentekort. “Ze zijn uitgebreid geconsulteerd.” Als de raad specifieke betrokkenheid wil van vakbonden, dan moeten ze een oproep doen aan de schoolbesturen.

Werkbaar

AOb-rayonbestuurder Philippe Abbing bereidde de motie voor samen met fracties uit de gemeenteraad. “Nu zal de onderwijswethouder moeten aangeven hoe zij aan de slag wil met deze motie”, zegt Abbing. “Door de beroepsgroep aan tafel te zetten krijg je werkbare oplossingen die niet alleen van bovenaf worden gedropt. Ook krijg je een eerlijk beeld of bedachte oplossingen echt werken. Tenslotte moet er in de scholen mee gewerkt worden.”

Samen staan we sterker.
Word lid van de AOb

Meer nieuws